Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wierzowiecki Janusz

Janusz Wierzowiecki, ur. 19 X 1946 w Ostrzeszowie. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, Wydz. Geodezji (1972).

1972-1975 starszy geodeta w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Miliczu, 1975-1983 w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, 1983-1989 geodeta w Biurze Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w WBGiTR, przewodniczący Komisji Oddziałowej w Miliczu, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR.

13 XII 1981 – 1988 organizator i przewodniczący podziemnych struktur lokalnych w Miliczu. 1982-1983 wydawca i kolporter lokalnego pisma podziemnego „Podaj Dalej”. 8 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 15 I 1982 w Nysie, zwolniony w II 1982. 1983-1989 organizator, działacz KIK Oddział w Miliczu; 1986-1987 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże. 1988-1989 członek RKS „S”.

1989-1995 prezes Stronnictwa Pracy w Miliczu. 1989-1990 właściciel 1-osobowej firmy geodezyjnej; 1994-1998 inspektor w Wojewódzkim Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, od 1999 geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Miliczu. 1996-2002 prezes ZChN tamże. Od 1990 radny Miasta Milicz, 1990-1994 burmistrz Gminy Milicz, 2002-2003 radny Gminy Milicz.

Do XI 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Miliczu w ramach KE.

Iwona Demczyszak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry