Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wierzejski Leszek

Leszek Wierzejski, ur. 24 VII 1929 w Stanisławowie (obecnie Ukraina), zm. 23 IX 1995. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1952).

Przed 1 IX 1939 w ZHP. 1950-1954 asystent na Wydz. Humanistycznym UWr, 1954-1956 nauczyciel historii w Oficerskim Technikum Pożarnictwa we Wrocławiu, 1956 – III 1983 bibliotekarz, kustosz i kierownik w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej tamże; przed 1980 także nauczyciel historii w X LO oraz wykładowca w Międzyzakładowym Uniwersytecie Robotniczym ZZ we Wrocławiu, 1983-1994 na rencie. 1950-1980 w ZNP. 1979-1981 autor w niezależnym „Biuletynie Dolnośląskim” (ps. Czytelnik z Kresów).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w AE. Do 1989 wykładowca w grupach samokształceniowych: wykłady nt. polskich tradycji niepodległościowych w kościołach w Warszawie, Krakowie, Sanoku, Lubinie, Świebodzicach, w XI 1981 (z Andrzejem Oryńskim) wykłady z historii dla strajkujących studentów wrocławskich uczelni; do 1989 inicjator tworzenia tablic upamiętniających Józefa Piłsudskiego, bohaterów powstań narodowych i in. W 1981 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Nauczycielska”, XI-XII 1981 redaktor, autor w piśmie kolejarzy „Semafor”.

14 XII 1981 współzałożyciel (z Andrzejem Oryńskim) podziemnego pisma „Wiadomości Bieżące”, do XII 1982 redaktor, przepisywacz, autor (ps. Obserwator, Joanna), współorganizator kolportażu i sieci informatorów. 7 XII 1982 zatrzymany, 9 XII 1982 internowany, 11 XII 1982 aresztowany, 11 IV 1983 zwolniony; 10 III 1983 zwolniony z pracy; 18 V 1983 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata; zwolniony z pracy. VII 1983 – VI 1989 ponownie redaktor, XI 1985 – VIII 1986 redaktor naczelny „Wiadomości Bieżących”. Na początku 1982 z A. Oryńskim współautor wyboru informacji i artykułów z prasy podziemnej w ramach komórki Rafineria dla kierownicwa RKS „S” Dolny Śląsk i Solidarności Walczącej, następnie redakcji podziemnego pisma „Przegląd Prasy”. III 1984 – 1988 współpracownik miesięcznika „Prawda” wydawanego przez RKS Dolny Śląsk, autor artykułów historycznych pt. „O Jezu! A cóż to za Polacy!?” i „Kreml za zamkniętymi drzwiami”. 1984-1989 wykładowca na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu.

1992-1995 referent w KZ „S” AE we Wrocławiu, od 1994 na emeryturze.

Po 1989 autor w prasie katolickiej. Autor książki ''Stanisławów gród Rewery'' (1993), współautor (z Jerzym Sydorem) ''Szlakiem bohaterów „Trylogii”'' (1987).

Od 17 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V/V-1 KW MO/ WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kropla.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry