Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wierzbicki Piotr

Piotr Wierzbicki, ur. 1935 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologiczny (1957).

W 1957 debiut w piśmie literacko-artystycznym „Współczesność”, autor felietonów muzycznych i esejów o polskiej poezji. 1957-1967 nauczyciel jęz. polskiego w szkołach warszawskich. 1967-1972 członek redakcji tygodnika „itd”, pisywał nt. szkoły i wyższych uczelni, prowadził poradnik dla młodzieży wybierającej się na studia, redagował naukową kolumnę „Człowiek”. 1972-1977 w redakcji tygodnika „Literatura”, stały felietonista. W V 1977 sygnatariusz Listu w obronie aresztowanych członków i współpracowników KOR, za co otrzymał zakaz druku w „Literaturze”. 1977-1989 felietonista „Tygodnika Powszechnego”. Od 1977 publicysta, autor humoresek cyklu „Listy do najlepszych” w niezależnym piśmie „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, esejów i artykułów w niezależnym miesięczniku „Głos”; w nr. 9 kwartalnika literackiego „Zapis” jego autorstwa ''Traktat o gnidach'' (1979), szkic biorący pod lupę intelektualistów usługujących komunistycznej władzy, wywołał żywy oddźwięk w środowisku opozycji, m.in. polemikę Adama Michnika, następnie replikę Jarosława Kaczyńskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, zwolniony 10 VII 1982. Po wyjściu autor ''Myśli staroświeckiego Polaka'' (1985) – książki polemicznej dla antykomunistycznej opozycji i podziemnej „S”; nast. ''Struktury kłamstwa'' (1986), analitycznego traktatu poświęconego metodom i typom kłamstwa stosowanego przez aparat propagandy ZSRS i innych reżimów komunistycznych.

1989-1991 w redakcji „Tygodnika Solidarność”, 1991-1992 redaktor naczelny dziennika „Nowy Świat”, 1993-2005 tygodnika „Gazeta Polska”. Autor felietonów w „Gazecie Wyborczej” i audycji w I Programie Polskiego Radia popularyzujących muzykę klasyczną. Członek Polskiego Pen Clubu i SPP.

Autor także książek ''Podręcznik Europejczyka'' (1997), ''Traktat o gnidach i c.d.'' (1998) oraz ''Zapis świata. Traktat metafizyczny'' (2009).

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry