Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiglusz Waldemar

Waldemar Wiglusz, ur. 9 III 1953 w Łańcucie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

1980–1984 kierownik działu kontroli jakości Fabryki Domów w Przemyślu, w 1984 kierownik budowy Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego Carpatia w Roźwienicy. 1985–1990 gł. specjalista Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Przemyślu.

Od X 1980 w „S”; organizator Komitetu Założycielskiego w zakładzie, nast. sekretarz KZ. W VII –XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, od 31 VII 1981 członek ZR; od 9 XII 1981 sekretarz ZR.

1983–1989 zw. ze środowiskiem kultury niezależnej i podziemnym pismem „Strych Kulturalny” oraz środowiskiem rolników w Krasiczynie (spotkania krasiczyńskie), kolporter podziemnych wydawnictw i pism.

W 1989 sekretarz KO woj. przemyskiego, 1990–1998 dyr. Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, 1999–2002 inspektor Regionalnego Inspektoratu Celnego tamże, od 2002 pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, nast. Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu; urzędnik służby cywilnej. Od 2005 członek przemysko-jarosławskiej grupy Ujawnić Prawdę. Od 2008 wiceprezes, od 2017 członek zarządu, nast. prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

14 X 1980 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry