Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wika-Czarnowski Wiesław

Wiesław Wika-Czarnowski, ur. 5 VII 1939 w Gdańsku, zm. 16 IV 2002 w Oslo (Norwegia). Ukończył Zasadniczą Szkołę Mechaniczną w Gdańsku (1958).

1959–1962 zasadnicza służba wojskowa, 1962–1982 motorzysta, nast. kierownik maszyn w Wydziale Usług Żeglugowych Zarządu Portu w Gdańsku.

VIII 1980 współorganizator strajku na wydziale, wiceprzew. wydziałowego KS. Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 wiceprzew. Komisji Wydz. WUŻ.

14–19 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS WUŻ. 6 I 1982 zatrzymany, 7 I 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, I 1982 zwolniony z pracy, 30 III 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności. Od 16 IV 1982 w ZK w Potulicach. 23 VIII 1982 6 mies. przerwy w odbywaniu kary z powodu choroby skazanego udzielone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. 30 VIII 1982 zwolniony z ZK. 23 II 1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił dalszej przerwy w odbywaniu kary na 6 mies. 20 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

1983–2002 na emigracji w Norwegii. 1983–1988 współpracownik norweskich związków zawodowych pracowników komunalnych i transportowców, organizator pomocy finansowej dla TKZ portu oraz dla represjonowanych portowców (wyjazdy do pracy w Norwegii, pobyt na wakacjach).

Odznaczony Medalem 25-lecia NSZZ „S” (2005).

26 II 1982–29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard; 25 XI 1985–24 V 1989 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Cienie.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry