Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilkowski Eugeniusz

Eugeniusz Wilkowski, ur. 4 I 1955 w Miednikach k. Hrubieszowa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki: historia (1978) i filozofia (1979); doktorat (1996), habilitacja (2012).

1979-1984 nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Białopolu.

Od IX 1980 w Solidarności Wiejskiej, od XII 1980 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej (od III 1981 „S” RI) woj. chełmskiego. 1980-1981 współzałożyciel i redaktor pism niezależnych: „Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność Wiejska»” (od 1981 „Informator NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni w Lublinie”) oraz „Informator Chełmskiej Organizacji Związkowej NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność»”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Chełmie, od 10 I 1982 we Włodawie (współtwórca pisma internowanych „Sanatorium za Kratami”), od 20 IV 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od 1 VII 1982 w Kielcach-Piaskach, od 28 VII 1982 ponownie w Załężu, od 20 VIII 1982 w Nowym Łupkowie (współtwórca pisma „Nasza Krata”), zwolniony 30 XI 1982. W 1983 założyciel i redaktor podziemnego pisma „Wieś Solidarna. Pismo NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”. 20 XI 1983 – 1989 członek tajnej Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „S” RI Ziemi Chełmskiej. 12 XII 1983 aresztowany, do 20 II 1984 przetrzymywany bez wyroku w areszcie WUSW w Chełmie, następnie w ZK tamże, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W X 1984 zwolniony z pracy, pozbawiony prawa wykonywania zawodu; 1984-1989 prowadził gospodarstwo rolne. 1984-1988 współorganizator spotkań formacyjno-oświatowych w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach; redaktor podziemnego pisma „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm”. 8 IX 1984 – 1989 członek Rady Regionalnej „S” RI Regionu Środkowo-Wschodniego; kilkakrotnie zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu.

W V 1989 przywrócony do pracy w ZSG w Białopolu. IV-VI 1989 współzałożyciel i członek KO w Chełmie; 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, 1991-1993 z listy „S”. 1990-1999 współorganizator i społeczny dyr. Katolickiej Wszechnicy Ludowej w Chełmie. 1991-1994 wicekurator Kuratorium Oświaty i Wychowania tamże, 1994-1998 nauczyciel w I LO tamże, 1998-1999 dyr. Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Wojewódzkim tamże, 1999-2002 kierownik Wydz. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym tamże, 2002-2004 wicestarosta chełmski; 2003-2010 dziekan Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydz. Zamiejscowy w Chełmie. Od 2007 prezes Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Chełmskiej. 2009/2010 wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Od 2011 wydawca i redaktor odpowiedzialny dwumiesięcznika „Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej”. Od 2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Autor 24 pozycji książkowych i kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych, gł. z zakresu historii, m.in. „Solidarność” na Ziemi Chełmskiej w latach 1980-1989' (Chełm 2005, w 2010 wyd. II rozszerzone, jako '„Solidarność” w Chełmskiem w latach 1980-1989'), O wymiar   „Solidarności”. Artykuły, informacje, dokumenty' (Chełm 2008), „Solidarność” na Ziemi Zamojskiej w latach 1980-1989 (Chełm 2009), „Solidarność” na Ziemi Biłgorajskiej w latach 1980-1989 (Chełm 2010),  „Solidarność”  rolnicza na terenie województwa lubelskiego w latach 1980-1989 (Chełm 2013), „Solidarność” na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989 (Biała Podlaska 2013), „Solidarność” w Krasnostawskiem w latach 1980-1989 (Chełm 2014), Chełmskie w okresie przełomu (1989-1991). Dokumenty, artykuły, informacje (Chełm 2015), Rola Komitetów Obywatelskich w wyborach samorządowych w 1990 roku na terenie województwa chełmskiego (Chełm 2016), „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Chełmskiem w latach 1980-1992 (Biała Podlaska-Zamość 2017).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Politykier; do 12 IX 1986 przez Wydz. VI WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Pasażer; do 18 I 1989 przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Zamach; od 7 II 1989 w ramach SO krypt. Niepokorni.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry