Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wilner Jarosław

Jarosław Wilner, ur. 20 III 1958 w Poznaniu, zm. 28 IX 2018 w Kościelnej Wsi k. Kalisza. Ukończył Liceum Elektroniczne w Zduńskiej Woli (1977). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Zarządzania (1997).

1978–2005 elektronik, nast. kierownik biura zarządu spółki w Fabryce Wyrobów Ażurowych Haft/Fabryce Firanek i Koronek Haft SA w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ, od VI 1981 członek Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kaliszu, VI – VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, od 21 IX członek prezydium MKP w Kaliszu.

13 XII 1981 w mieszkaniu Janiny Aleksandrzak uczestniczył w spotkaniu działaczy Regionu (m.in. z Markiem Aleksandrzakiem, Arkadiuszem Fabjanowskim, Marią Jaśkiewicz, Józefem Szalą, Małgorzatą i Andrzejem Węgrzynami, Sławomirem Wichlińskim i Andrzejem Wojkowskim), podczas którego m.in. podjęto decyzję o wydawaniu podziemnych pism i ulotek; 14 i 16 XII 1981 współorganizator przerw w pracy; XII 1981–1985 współorganizator podziemnej działalności w zakładzie (m.in. z Henrykiem Bartczakiem, Leszkiem Berezą, Wiesławem Frankowskim, Jackiem Jakubowskim, Andrzejem Nogajem, Zdzisławem Różyckim, Julianem Tomczakiem i Zdzisławem Tomczakiem, Leszkiem Zelkiem i Tomaszem Zebrowskim), gł. kolportażu podziemnych pism, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca” i ulotek oraz zbiórki pieniędzy wśród załogi na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych. 1982–1984 współpracownik Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa. 1982–1983 redaktor, drukarz i kolporter podziemnych pism „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK” i „Magazyn Polski Walczącej”. Uczestnik marszów w Kaliszu po mszach za Ojczyznę odprawianych w kościele oo. Jezuitów do tablicy upamiętniającej więźniów Dachau przy kościele św. Józefa. 1 V 1983 uczestnik niezależnego pochodu w Kaliszu. 1982–1983 kilkakrotnie zatrzymywany, dwukrotnie karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń; wielokrotne poddawany rewizji w pracy i miejscu zamieszkania. 1983–1984 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz–Konin–Sieradz, kolporter pisma MKK „Nasza Solidarność”, 1985 współpracownik SW Oddział w Kaliszu.

W 1989 współorganizator „S” w FWA Haft, od 1989 przew. zakładowej Komisji Rewizyjnej. Od 1990 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa, członek ZR, 2015–2018 przew. ZR. Od 1992 członek Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego „S”, od 1999 jeden z trzech przedstawicieli struktury branżowej w Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Lekkiego; od 1992 delegat na KZD i członek prezydium KZD; 2012–2014 członek KK.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018).

18 I 1982 – 10 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; 21 I 1982–20 XI 1984 w ramach SOR krypt. Światło.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry