Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Winiarski Franciszek

Franciszek Winiarski, ur. 24 II 1938 w Kozłowie k. Tarnopola (obecnie Ukraina). Ukończył Policealne Studium Budowlane w Opolu (1977).

1953–1957 pracownik fizyczny, rymarz w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Frotex w Prudniku; 1957–1961 instruktor kultury fizycznej w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Opolu, 1961–1962 zaopatrzeniowiec w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Prudniku, 1962–1964 instruktor techniki handlu w Spółdzielni Handlowej tamże, 1964 referent obsługi rolnictwa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Biedrzychowicach z siedzibą w Głogówku, nast. kierownik zaopatrzenia i zbytu w Spółdzielni Inwalidów Pionier w Prudniku, 1964–1965 kierownik Oddziału Towarowo-Handlowego PSS Społem tamże, 1965–1966 magazynier Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej – Ekspedycja Terenowa tamże; 1966–1967 dekorator w Miejskim Handlu Detalicznym tamże, 1967–X 1991 właściciel zakładu rzemieślniczego (wyrób szyldów) tamże.

Od IX 1980 współorganizator „S” na Opolszczyźnie, V 1981 współzałożyciel (z Karolem Smoczkiewiczem, Janem Naskrętem, Tadeuszem Bartosikiem) „S” Indywidualnego Rzemiosła w woj. opolskim, współzałożyciel lokalnych struktur „S” IRz w rejonie Nysy i Prudnika, wiceprzew. Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „S” IRz w Opolu, uczestnik prac nad zmianą Statutu Rzemiosła. Od VI 1981 członek Tymczasowej KKK NSZZ IRz, od 12 VII 1981 Tymczasowej Krajowej Komisji Rewizyjnej. 3–6 XII 1981 reprezentant woj. opolskiego na I KZD „S” IRz w Krakowie.

XII 1981–1982 (m.in. z Januszem Sanockim i Ryszardem Kondrackim) drukarz i kolporter ulotek oraz podziemnych wydawnictw w Nysie, Głuchołazach, Głubczycach, Prudniku, Niemodlinie i Otmuchowie. 1983–1988 współpracownik SW we Wrocławiu. II i III 1982 współorganizator obrony prawnej dla działaczy prudnickiej „S”, sądzonych w zw. z protestacyjną akcją ulotkową przeciwko stanowi wojennemu. Od 25 VIII 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu, prowadzonej na Jasnej Górze, od 28 VIII 1982 w mieszkaniu Anny Walentynowicz. 30 VIII 1982 zatrzymany, 31 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 9 XII 1982 zwolniony. 1982–1985 inicjator mszy za Ojczyznę w Nysie i Otmuchowie oraz manifestacji tamże. 1982–1985 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, 1982–1984 działacz Komitetu Pomocy Aresztowanym w Opolu i Nysie. Wiosną 1984 współorganizator akcji ulotkowej bojkotującej wybory do rad narodowych. 11 VI 1984 przeszukanie mieszkania przez SB, znalezienie ulotek, wałka drukarskiego i papieru. 5 VII 1984 zatrzymany, 6 VII 1984 aresztowany, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1986–1988 członek Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego. IV 1988 zatrzymany w Nysie pod zarzutem udziału w nielegalnym zebraniu działaczy TRR „S”, VI 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Nysie. 28 IX 1988–1989 członek-założyciel Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” Indywidualnego Rzemiosła przy Cechu Rzemiosł Różnych w Prudniku.

1989–1990 przew. KO „S” w Nysie. 1990–1994 radny Rady Miejskiej Nysy z listy KO. XII 1991–X 1992 bezrobotny, X 1992–III 1993 własna działalność gospodarcza (wyrób szyldów), IV 1993–XII 1994 kierownik Targowiska Miejskiego w Nysie; I 1995–XII 1996 bezrobotny; I 1997–2003 świadczenie przedemerytalne; od II 2003 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Krzyżem Wolności i Solidarności (2021).

1986–20 X 1987 rozpracowywany przez p. V/III RUSW w Nysie w ramach KE krypt. Cichy; do 11 IX 1989 w ramach SOR krypt. Samotnik.

Zbigniew Bereszyński|Andrzej Koziar|Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole, Wrocław, Nysa, Prudnik

Opcje strony

do góry