Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiścicki Wojciech

Wojciech Wiścicki, ur. 3 VIII 1944 w Wilnie, zm. 25 II 1985 w Australii. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1970).

1965–1970 w ZSP, członek Komisji Informacyjnej.

1966–1967 laboratoryjna pomoc techniczna na Politechnice Szczecińskiej, od 1970 pracownik naukowy (asystent, st. asystent) tamże, 1978–1982 specjalista elektronik w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator związku w Płocku, od 16 IX 1980 przew. Tymczasowego MKZ w MZRiP, od 20 IX 1980 Tymczasowego Zarządu MKZ Regionu Płockiego, 1980–1981 członek KKP, I, XI/XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Płock, od 19 I 1981 przew. ZR Płockiego, IX, X 1981 delegat na I KZD, od X 1981 członek KK, 1981 członek grupy negocjacyjnej ZR Płockiego do prowadzenia rozmów ws. utworzenia federacji ze strukturami regionalnymi z Włocławka, Bydgoszczy i Torunia, inicjator utworzenia w XI 1981 Płockiej Wszechnicy Robotniczej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, nast. w Kwidzynie, tam 14 VIII 1982 pobity przez ZOMO podczas pacyfikacji placówki, 12 XI 1982 zwolniony. W czasie internowania współorganizator głodówki protestacyjnej. Od 25 XI 1982 na emigracji w RFN, nast. w Australii.

22 VI 1981 – 26 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Dyktator.

 

Grzegorz Majchrzak

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry