Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewska Krystyna

Krystyna Wiśniewska, ur. 8 III 1932 w Lublinie. Ukończyła LO Zgromadzenia Sacré Coeur w Pobiedziskach (1950), 1950-1952 studentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, Wydz. Reżyserii.

1953-1956 zatrudniona w Domu Towarowym Bryza w Sopocie, 1958-1959 pracowniczka przedszkola tamże, 1959-1960 Powiatowej Rady Narodowej w Lęborku, 1960-1965 pracowała dorywczo, 1966-1972 w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, zwolniona za umieszczenie żałobnego paska zamiast daty w wydaniu gazety z 17 XII 1971 (w rocznicę masakry w Gdyni), 1973-1980 zatrudniona w Wytwórni Filmów Telewizyjnych Poltel w Warszawie Oddział w Gdańsku. 1979-1980 uczestniczka niezależnych manifestacji 3 V i 11 XI w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 – IX 1981 kierowniczka Biura Interwencji MKZ Gdańsk, w III 1981 uczestniczka Zjazdu Biur Interwencji „S” w Poznaniu, przewodnicząca Krajowej Komisji Interwencyjnej „S”, od IX 1981 Biura Interwencji KK.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi (na skutek przeziębienia podczas transportu z Fordonu do Gołdapi 10 I 1982 i późniejszych komplikacji doznała nieodwracalnego uszkodzenia nerki), 14 V 1982 zwolniona.

Od VIII 1982 na emigracji we Francji i Niemczech, 1983-1984 współpracowniczka Ośrodka Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu (prowadzonego przez ks. Franciszka Blachnickiego i Hannę Chorążynę). 1984-1988 we Frankfurcie n. Menem, korespondentka RWE, współpracowała z organizacją Menschen Rechte oraz Krystyną Graff przy wysyłaniu transportów z żywnością i odzieżą do Polski, w 1988 pomagała Kornelowi Morawieckiemu w jego powrocie do Polski; podczas pobytu w Paryżu współpracowała z „Kulturą” i wydawnictwem Kontakt; mieszkając w Niemczech, pomagała Mirosławowi Chojeckiemu w przemycaniu do kraju książek i kaset audio; współpracowniczka wydawców emigracyjnych z Londynu na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie. 1988-1998 w Corbeil we Francji. Od 1998 w Polsce, obecnie na emeryturze.

6 IV 1981 – 7 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Pirania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry