Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewski Andrzej

Andrzej Wiśniewski, ur. 27 XI 1955 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki (1979); w 1992 doktorat, w 2003 habilitacja.

Pracownik naukowy w Instytucie Badań Jądrowych na Żeraniu; 1975-1976 zbierał podpisy pod listem przeciw zmianom w konstytucji PRL, w 1976 pod listem w obronie relegowanych studentów Smykały i Kruszewskiego; 1976-1978 współpracownik KOR/KSS KOR (zbieranie składek, kolportaż „Biuletynu KOR”, książek wydawnictwa NOWa, skład „Komunikatów”); 1977-1978 uczestnik wykładów Uniwersytetu Latającego.

We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, delegat na zjazd. Od X 1980 w „S”; 1980-1981 członek Komisji Rewizyjnej KZ, redaktor, autor publikacji w „Biuletynie Informacyjnym «S» w IBJ”.

14 XII 1981 członek KS w IBJ; podczas pacyfikacji ośrodka ukrył się, poszukiwany listem gończym, 4 lub 5 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Warszawie-Białołęce, ok. 20 I 1982 skazany w trybie doraźnym na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 14 V 1982 – koniec VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce; 1982 – V 1986 współpracownik RKW Mazowsze, ochraniał Wiktora Kulerskiego; 1983-1989 kolporter publikacji wydawnictwa NOWa, 1983-1987 prowadził punkt kolportażowy dla Wrocławia. 1984-1987 bez stałego zatrudnienia, od 1987 pracownik naukowy Instytutu Fizyki PAN; od 2004 kierownik oddziału fizyki magnetyzmu.

1989-1993 przewodniczący KZ IF PAN. Od 2007 członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu fizyki.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry