Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewski Andrzej Jan

Andrzej Jan Wiśniewski, ur. 13 V 1940 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydział Aktorski (1965).

1959-1961 pracownik Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie; 1965-1968 aktor w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 1968-1972 w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, 1972-1973 w Teatrze Rozmaitości w Krakowie, 1973-1975 w Teatrze im. Osterwy w Lublinie, 1975-1993 w Teatrze Ziemi Mazowieckiej-Teatrze Popularnym w Warszawie. 1946-1955 w ZHP, 1963-1965 w ZSP, przewodniczący Rady Uczelnianej, członek Rady Okręgu. Od 1965 członek ZASP-SPATiF. 1977-1989 członek Rady Artystycznej przy Teatrze Popularnym.

W 1980 przewodniczący KZ ZZ Pracowników Kultury. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, 1980-1992 przewodniczący KZ w Teatrze Popularnym (1981-1989 TKZ). W 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze „S”.

13 XII 1981 – 1989 organizator zbierania składek, samopomocy i kolportażu na terenie Teatru Popularnego. 1982-1989 kolporter niezależnych wydawnictw na terenie Teatru Popularnego, m.in. „Tygodnika Mazowsze”. 1983-1984 lektor Radia Wola. 1984-1989 lektor II Programu Radia „S”. 1984-1988 uczestnik występów w kościołach.

W 1989 uczestnik przygotowań do czerwcowych wyborów (nagrywanie audycji radiowych). 1989-1993 przewodniczący KZ „S” w Teatrze Popularnym. 1993-1996 bez stałego etatu; 1996-2007 główny specjalista w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2007 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

12 III 1986 – 4 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 SUSW w ramach SOS krypt. Emisariusz.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry