Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewski Jerzy

Jerzy Wiśniewski, ur. 21 VII 1951 w Nieszawie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Chemii (1974), Podyplomowego Studium Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (1994).

1968–1969 w ZMS, przewodniczący Zarządu Szkolnego. 1974–1993 mistrz, następnie technolog, kierownik działu kadr w Zakładach Włókien Chemicznych Elana w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, przewodniczący Komisji Propagandy; współredaktor, autor, organizator produkcji niezależnego „Biuletynu NSZZ «Solidarność» ZWCh Chemitex-Elana”; w III 1981 współorganizator zakładowej biblioteki niezależnych wydawnictw.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, ulotek, znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych w Regionie Toruńskim; 1 V 1982 za udział w niezależnej kontrmanifestacji skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. więzienia, po odwołaniu karę skrócono do 6 tygodni; 27 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 17 XI 1982 zwolniony. Po wyjściu działacz podziemnych struktur „S”, koordynator TKZ, obserwator procesów politycznych (m.in. Anny Walentynowicz), zaangażowany w zbieranie informacji dla podziemnej prasy, wielokrotnie zatrzymywany przez SB. 1982–1985 współzałożyciel, następnie redaktor podziemnego pisma „Elana”, 1983–1989 w opanowanej przez „S” Radzie Pracowniczej. Od 1984 w składzie Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie Księdza Jerzego Popiełuszki. Od 1986 członek RKW odpowiedzialny za kolportaż książek drugiego obiegu i oraz organizację wymiany poczty między RKW a TKK. 1985–1988 współorganizator Mszy za Ojczyznę. Od 29 V 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZWCh Elana.

1988–1989 sekretarz i rzecznik prasowy RKK, delegat na II WZD Regionu Toruńskiego, do 1990 sekretarz ZR, delegat na II, III KZD. 1993–1996 kierownik Działu Kadr w Fabryce Wodomierzy i Zegarów Metron w Toruniu, 1997–1998 naczelnik wydz. organizacyjnego w Urzędzie Miasta Torunia, 1998–2008 kierownik działu kadr, następnie pełnomocnik ds. informacji niejawnych w przedsiębiorstwie Toruńskie Wodociągi, od 2008 bezrobotny.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2010), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry