Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewski Ludwik

Ludwik Wiśniewski, o., ur. 25 X 1936 w Skierbieszowie k. Zamościa. Od 1952 dominikanin, w 1961 święcenia kapłańskie.

1963-1966 i 1968-1972 prowadził Duszpasterstwo Akademickie w parafii św. Mikołaja w Gdańsku (w spotkaniach dyskusyjnych i samokształceniowych uczestniczyli m.in. późniejsi członkowie ROPCiO i założycieli RMP). 1972-1981 prowadził Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie, organizator rekolekcji, spotkań dyskusyjnych z udziałem środowisk niezależnych. W 1976 sygnatariusz listu otwartego do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka dot. dyskryminacji ludzi wierzących, nierównych relacji państwo-Kościół (list odczytano w RWE i opublikowano w londyńskim „Aneksie”), od 1977 autor tekstów w niezależnym piśmie „Spotkania”. W 1977 współzałożyciel ROPCiO, sygnatariusz ''Apelu do społeczeństwa polskiego'', uczestnik ogólnopolskich spotkań działaczy ROPCiO; 1977-1979 uczestnik spotkań z działaczami KSS KOR, wspomagał RMP. 1978-1979 wspierał Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. 1975-1980 obserwator procesów politycznych, m.in. Tadeusza Szczudłowskiego z ROPCiO i Dariusza Kobzdeja z RMP (aresztowanych w 1980 po uroczystościach 3 Maja w Gdańsku).

Po 13 XII 1981 organizator pomocy represjonowanym, głosił potrzebę walki „bez przemocy”. 1985-1988 organizator gromadzących tysiące ludzi Tygodni Społecznych we Wrocławiu. 8 VII 1986 we Wrocławiu współorganizator i uczestnik pikiety na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka (trzymał transparent „Uwolnić Władka Frasyniuka”).

1990-1996 w parafii św. Katarzyny w Petersburgu. Po 1996 mieszkaniec Ustronia Śląskiego, Małego Cichego k. Zakopanego, Szczecina; następnie ponownie w klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie, pomysłodawca Akademii Złota 9 – szkoły służby obywatelskiej dla młodzieży Lubelszczyzny. Kapelan Europejskiego Domu Spotkań Fundacja Nowy Staw.

Arkadiusz Kazański

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry