Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewski Tomasz Stefan

Wiśniewski Tomasz Stefan, ur. 18 XI 1959 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (1983), w 1993 doktorat, w 2004 habilitacja, od 2007 prof. nadzw.

Od X 1980 w NZS, członek Komisji Wydziałowej odpowiedzialny za sprawy kulturalno-oświatowe; kolporter wydawnictw niezależnych na PW; opiekun księgozbioru wydawnictw niezależnych NZS na MEL PW; XI-XII 1981 członek KS tamże podczas strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

Od 1983 pracownik naukowy MEL PW. 1982-1989 współpracownik wydawnictwa NOWa, odpowiedzialny za transport.

Od 1990 w „S”, 1991-1992 członek ZChN, 1992-1996 Akcji Polskiej, w 1996 ROP, od 1996 Ruchu Katolicko-Narodowego.

Autor publikacji naukowych z zakresu wymiany ciepła, m.in. współautor podręcznika akademickiego ''Wymiana ciepła'' (1994).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (zespołowa, 2003).

Do 22 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Organizacja; do 27 V 1983 w ramach SOR krypt. Uparty.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry