Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wiśniewski Zdzisław Tadeusz

Zdzisław Tadeusz Wiśniewski, ur. 20 I 1956 w Puławach, zm. 8 VIII 2021. Wykształcenie średnie niepełne.

1974-1981 pracownik Zakładów Azotowych Puławy, 1983-1984 prywatnego zakładu szczotkarskiego w Dęblinie, w 1984 Rozlewni Piwa i Wód Gazowanych PSS Społem w Puławach oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa tamże, 1984-1990 przedsiębiorstwa Prefabet tamże. W 1973 współinicjator (z Mieczysławem Jęczakiem) akcji wykonania kilkunastu plakatów „Precz z ZSRR” (z kart bloku technicznego) i rozklejenia ich na ulicach Puław.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w ZA, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, następnie członek Komisji Wydziałowej na Wydz. Gospodarki Materiałowej, członek komisji ds. informacji i kontaktów przy KZ; współzałożyciel i członek redakcji niezależnych pism: „«Solidarność» w ZA Puławy” i „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» KZ ZA Puławy”.

14-19 XII 1981 uczestnik strajku w ZA, współinicjator, redaktor i drukarz (z Czesławem Stolarem) „Biuletynu Strajkowego” (ukazały się 3 nr.); 19 XII 1981 zatrzymany na 48 godz.; 1981-1982 dwukrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń. 21 XII 1981 zwolniony z pracy za udział w strajku ZA Puławy. III-V 1982 drukarz podziemnych czasopism: „Biuletyn Informacyjny «S» Ziemi Puławskiej” i „Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» TKZ ZA Puławy”. 10 V 1982 zatrzymany, 12 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, po 20 VII 1982 zwolniony na przepustkę, z której nie wrócił; 24 VIII 1982 zatrzymany w AŚ MO w Lublinie, 25 VIII 1982 przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, 16 XII 1982 zwolniony. Od 1983 z upoważnienia podziemnego Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska odpowiedzialny za organizację pracy, redaktor, drukarz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego «S» Ziemi Puławskiej” i „Biuletynu Informacyjny NSZZ «S» TKZ ZA Puławy”. 1984-1985, wobec osłabienia działalności podziemnego Zarządu Oddziału (aresztowania i ujawnienia), podjął okazyjne drukowanie w Puławach dla wydawnictw podziemnych. W VII 1985 pobity przez ZOMO w czasie manifestacji w Lublinie w rocznicę strajków lubelskich w 1980.

W 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ „S” w Prefabecie; współzałożyciel KO „S” w Puławach. W 1990 przywrócony do pracy w ZA. 1990-1991 współzałożyciel PC w Puławach.

1984-1987 rozpracowywany przez RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Koordynatorzy.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry