Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Witakowski Piotr Krzysztof

Piotr Krzysztof Witakowski, ur. 11 VI 1942 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek inżynieria budowlana (1967) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Mechaniki (1972), w 1975 doktorat, w 1999 habilitacja.

W 1968 asystent na PW, 1968-1970 pracownik Instytutu Techniki Budowlanej, 1970-1974 doktorant na PW, 1974-1980 adiunkt w Instytucie Techniki Budowlanej, 1980-1990 kierownik pracowni w Zakładzie Doświadczalnym Techpan Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. 1966-1968 w ZSP. W III 1968 uczestnik wieców i demonstracji studenckich; W III 1971 autor, drukarz i kolporter ulotek „Iskra” na PW. 1977-1980 założyciel wydawnictwa (bez nazwy) przyjmującego do druku teksty niezależne, wynalazca prostych technik druku, organizator mikrofilmowania dokumentów, m.in. archiwum Romana Zambrowskiego. 1977-1980 współpracownik KOR, nast. KSS KOR; drukarz „Komunikatu”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR, KSS KOR, „Głosu”, kolporter m.in. wydawnictw Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.

W VIII 1980 współorganizator w ITB wiecu popierającego strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. IX-X 1980 członek NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty w ITB, z-ca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. Od III 1981 w „S”, następnie członek KZ, delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze. XI 1980 – III 1981 współorganizator i kierownik zespołu opracowującego niezależny ''Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego''.

W 1982 redaktor i autor w podziemnym piśmie „Wola”, 1982-1983 autor w podziemnym piśmie „Idee”; 1982-1989 prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych w IPPT PAN, założyciel i organizator taśmoteki. 1985-1987 prezes Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Warszawie.

1990-1999 adiunkt w ITB. W 1990 przewodniczący Rady Pracowniczej w Techpan; 1990-1995 współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Życia im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki. 1990-1994 radny Dzielnicy-Gminy Warszawa Praga-Południe. Od 2000 członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 2000-2001 z-ca dyr. Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, od 2000 pracownik naukowy w ITP, od 2004 prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 2006-2007 kierownik zespołu opracowującego Raport 2006. ''O naprawie sytuacji mieszkaniowej''.

Autor patentów z dziedziny miernictwa, budownictwa i kolejnictwa, publikacji naukowych z zakresu matematyki, fizyki, budownictwa, informatyki i miernictwa.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry