Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Witkowski Jan

Jan Witkowski, ur. 13 VIII 1952 w Gryfinie k. Szczecina. Ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie, elektronik.

1970-1971 młodszy elektryk pod ziemią w KWK w Zabrzu; 1973-1974 elektromonter w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia, 1975-1984 elektromonter w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, 1984-1987 elektryk w Kombinacie Remontowo-Budowlanym Prefabud w Szczecinie. Od 1977 współpracownik KSS KOR, 1978-1981 w redakcji niezależnego pisma „Robotnik”; 11 X 1979 współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego (z Mirosławem Witkowskim, Stefanem Kozłowskim, Kazimierzem Doboszem, Tadeuszem Kociełowiczem, Danutą Grajek, Zdzisławem Podolskim), współtwórca, redaktor i wydawca niezależnego pisma „Robotnik Szczeciński” w Gryfinie.

Od IX 1980 w „S”; członek Prezydium KZ w Dolnej Odrze, w 1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy gryfińskiej Delegaturze ZR Pomorze Zachodnie. W 1981 oskarżony (z M. Witkowskim) o nielegalne wydawanie pisma, 17 X 1981 Sąd Rejonowy w Gryfinie umorzył sprawę, stosując inną kwalifikację prawną czynu.

13 XII 1981 internowany w Komisariacie MO w Gryfinie, od 14 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 11 I 1982 w Wierzchowie (13 II 1982 pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej), od 3 VII w Strzebielinku, zwolniony 19 XI 1982. W 1983 współinicjator, wydawca i redaktor pisma podziemnego „Krawędź. Ziemia Gryfińska” drukowanego na terenie ZE Dolna Odra. 30 VIII 1983 uczestnik mszy św. z okazji 3. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, następnie demonstracji, pobity przez ZOMO (30% utraty słuchu), aresztowany, osadzony w AŚ w Szczecinie, 11 XI 1983 skazany na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Goleniowie i Braniewie, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1983-1989 uczestnik demonstracji, Mszy za Ojczyznę, kolporter wydawnictw podziemnych w Regionie Szczecińskim. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, zastraszany; zwolniony z pracy.

1988-1992 współwłaściciel firmy Alarm-System, 1993-1995 pracownik techniczny w związkowym Radio ABC, od 1995 elektroenergetyk w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 30 XII 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gryfinie w ramach KE krypt. Kolporter II.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Gryfino

Opcje strony

do góry