Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Witkowski Mirosław

Mirosław Witkowski, ur. 24 III 1955 w Gryfinie k. Szczecina. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek filozofia (2000).

1974-1980 pracownik fizyczny w Zakładach Suchej Destylacji Drewna w Szczecinie, 1980-1981 pracownik techniczny w Teatrze Lalek Pleciuga, 1983-1984 stolarz w prywatnym Zakładzie Stolarskim w Szczecinie, 1984-1989 referent w Biurze Projektów Gryfprojekt tamże. Od 1977 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KKS KOR, uczestnik wykładów Uniwersytetu Latającego, od 1978 w ramach TKN, uczestnik ROPCiO w Szczecinie, kolporter wydawnictw niezależnych ROPCiO tamże oraz literatury emigracyjnej. 1978-1981 współpracownik redakcji niezależnego pisma „Robotnik”. 11 X 1979 współzałożyciel i współorganizator WZZ Pomorza Zachodniego (z Janem Witkowskim, Stefanem Kozłowskim, Kazimierzem Doboszem, Tadeuszem Kociełowiczem, Danutą Grajek, Zdzisławem Podolskim), zaangażowany w działalność edukacyjną (historia ruchu związkowego, prawo pracy) i wydawniczą, redaktor niezależnego pisma „Robotnik Szczeciński”, organizator kontaktów z WZZ w Gdańsku: Bogdanem Borusewiczem, Andrzejem Gwiazdą, Krzysztofem Wyszkowskim, Anną Walentynowicz.

Od IX 1980 w „S”; od 1981 pracownik Biura Informacji w ZR „S” Pomorza Zachodniego.

13 XII 1981 internowany, po krótkim pobycie na Komisariacie MO w Gryfinie, w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od I 1982 w Wierzchowie (współtwórca pisma internowanych „Wierzchowo Nius”), od VI 1982 w Strzebielinku (autor tekstów do prasy podziemnej o sytuacji więzionych), zwolniony 23 XII 1982. 1983-1989 działacz struktur podziemnych „S”, kolporter podziemnych wydawnictw w Gryfinie i Szczecinie, uczestnik demonstracji; 23 XI 1984 sygnatariusz deklaracji założycielskiej (z Janiną Trojanowską, Janem Kosteckim, Grzegorzem Ostrowskim, Winicjuszem Góreckim, Z. Podolskim, Anną Zelny, Eleonorą Krzyżak) Regionalnego Społecznego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności Regionu Pomorza Zachodniego: 23 XI 1984 wystąpiono o legalizację, 30 XI 1984 odmowa, sygnatariusz protestu skierowanego do Sejmu PRL, Przewodniczącego Rady Państwa, Prokuratury Generalnej i Komisji Praw Człowieka w ONZ przeciwko odmowie zarejestrowania RSO KOP. 17-24 III 1985 uczestnik głodówki protestacyjnej w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w obronie uwięzionego Marka Adamkiewicza, następnie działacz powołanego tam Ruchu WiP, uczestnik akcji WiP. Działacz Duszpasterstwa Akademickiego u oo. Jezuitów w Szczecinie, uczestnik spotkań ze środowiskiem czechosłowackiej Karty 77. Kilkadziesiąt razy zatrzymywany, poddawany rewizjom, w 1986 oskarżony o udział w RSO KOP, sprawę umorzono na mocy amnestii. 1987-1989 wydawca należącego do pierwszej fali polskich art-zinów pisma literackiego „Skafander” dla młodzieży sympatyzującej z WiP.

1990-1994 redaktor w tygodniku ZR „S” Pomorze Zachodnie. „Jedność”, w 1991 współorganizator pierwszego radia komercyjnego As, w 1993 współorganizator i dyr. Radia ABC, 1995-2003 redaktor w „Szczecińskim Przeglądzie Aktualności Aktualności „Aktualności”, dziennik Sekcji Informacji NSZZ „S” ZR Małopolska, wydawany IX 1981 – V 1988 w Krakowie. Od II 1982 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność»”, od n-ru 6/56 (z 26 IV 1983) jako „Aktualności Serwisu Informacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska”, od n-ru 27/75 (z 26 XI 1983) jako „Aktualności Serwisu Informacyjnego Regionalnego Komitetu «Solidarności» Małopolska”. Oficjalny organ RKW, a nast. RKS „Małopolska”, obok „Biuletynu Małopolskiego” i „Serwisu Informacyjnego”. Kulturalnych”, od 2004 pracownik Centrum Informacji w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 28 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Zecer.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry