Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Witkowski Zenon

Zenon Witkowski, ur. 10 VII 1949 w Parzeniu k. Płocka.

1967–1968 rozlewacz asfaltu w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, 1968–1970 kierowca ciągnika w Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Turzy Małej, 1970–1973 w MBM Sikórz, 1973–1983 pracownik magazynowy w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Naftoremont w Płocku.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w zakładzie pracy.

1 VI 1981 współzałożyciel KOWzP w Płocku (m.in. z Tadeuszem Taworskim, Jakubem i Janem Chmielewskimi, Marianem Arszyńskim, Krzysztofem Kowalskim, Barbarą Rutkowską), 1980–1981 współtwórca (z Grzegorzem Kępczyńskim, M. Arszyńskim) audycji związkowych w radiowęźle zakładowym.

14 XII 1981 przew. KS, organizator akcji protestacyjnej i ulotkowej na terenie Naftoremontu, uczestnik protestu w MZRiP w Płocku, XII 1981 akcji zbiórki składek na działalność związkową na terenie Naftoremontu, drukarz ulotek (m.in. z M. Arszyńskim) przeciwko stanowi wojennemu. XII 1981–IV 1982 zaangażowany w „S” podziemną (m.in. przygotował matrycę z napisem „Solidarność”, powielał ulotkę z tym napisem), otrzymywał materiały m.in. od Jana Chmielewskiego, współorganizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych na terenie Płocka, przekazywanych m.in. do Stoczni Rzecznej w Płocku, kolporter znaczków pocztowych, pism podziemnych na terenie Płocka i okolic od pośredników z Warszawy i Płocka (wśród współpracowników m.in. M. Arszyński, K. Kowalski, Eryk Kupiecki, Tomasz Caban). XII 1981–IV 1982 udostępniał własne mieszkanie na spotkania „S” z Naftoremontu, m.in. z udziałem E. Kupieckiego, K. Kowalskiego, Jerzego Tokarczyka, 11 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w KW MO/WUSW, nast. w ZK w Płocku, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 25 VII 1983 zwolniony z pracy. Od IX 1983 monter instalacji sanitarnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Płocku/Wodociągach Płockich Sp. z o.o. 1 V 1985 uczestnik alternatywnego pochodu w Płocku, 16 VII 1985 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, 1982–1989 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany przeszukaniom, 1983–1989 uczestnik comiesięcznych spotkań w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu, gdzie m.in. wymieniał wydawnictwa podziemne, spotykał się z ks. Marianem Lipskim.

Od 1989 ponownie w „S”, przew. KZ „S” w Wodociągach Płockich Sp. z o.o., w l. 90 delegat na WZD Regionu Płockiego „S”, wiceprzew. Krajowej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji, przew. Komisji Ekonomiczno-Finansowej, członek Zarządu Regionu Płockiego (przez 6 mies. po wypadku Kornela Kamelskiego etatowy członek zarządu).

2002–2006 radny z listy AWS w Płocku, członek komisji samorządowych, skarbnik AWS tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1982–1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Meteo, Sekretarz; 1986–1987 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Witek.

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry