Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wleklińska Maria

Maria Wleklińska, ur. 15 XII 1940 w Miłosławiu k. Wrześni. Ukończyła Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Poznaniu (nieprzyjęta do liceum państwowego), absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1963).

W l. 70. uczestniczka działającej w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu Grupy Czwartkowej. Od 1963 nauczycielka chemii w Liceum Ekonomicznym, 1967-1969 w Liceum Medycznym w Kaliszu, 1975-1982 wicedyrektorka Liceum Ekonomicznego w Kaliszu. Członek ZHP (instruktor ZHP), przewodnicząca Sądu Harcerskiego. 1963-1980 w ZNP.

Od I 1981 członkini KZ „S” w Liceum Ekonomicznym w Kaliszu, w 1981 współzałożycielka KIK w Kaliszu.

Po 13 XII 1981 działaczka Komitetu Pomocy Represjonowanym i Ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów, zwanym też Akcją Charytatywną (współpraca m.in. z o. Stefanem Dzierżkiem, Elżbietą Szmają, Danutą Kozłowską, Jadwigą Jarczewską, Jadwigą Kościelniak, Leonardą Blewąską, Elżbietą Wojciechowską), m.in. dowoziła żywność i odzież rodzinom z Kotlina, Kalisza, Jarocina i Liskowa. W stanie wojennym usunięta ze stanowiska wicedyrektora za próbę wejścia w Łodzi do budynku sądu, w którym odbywał się proces o. Stefana Dzierżka. 13 IV 1983 zatrzymana (przeszukanie w mieszkaniu), 14 IV 1983 zwolniona z pracy. Sąd terenowej Komisji Odwoławczej w Kaliszu nakazał przywrócenie jej do pracy i wypłacenie zaległej pensji. Po 13 XII 1981 działaczka Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym (m.in. dowoziła żywność i odzież rodzinom w Kotlinie, Kaliszu, Jarocinie i Liskowie).

1995-1997 dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. 2002-2004 prezes KIK w Kaliszu, 2004-2008 wiceprezes, następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Wyróżniona m.in. Odznaką 100-lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce (1973), Brązową Odznaką im. J. Krasickiego (1975), Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1976), Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży (1978), Zasłużony pracownik handlu i usług (1981), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1990).

Do 19 IX 1984 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach SOS krypt. Wielbicielki.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry