Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wlekliński Józef

Józef Wlekliński, ur. 8 III 1928 w Miłosławiu k. Wrześni, zm. 10 XI 1997 tamże. Wykształcenie podstawowe, rolnik.

Prowadził gospodarstwo rolne. 1966–1997 członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu.

Do 1989 członek ZSL, nast. PSL.

Od IX 1980 zaangażowany w tworzenie niezależnego ruchu ludowego. 1 II 1981 podczas II Wojewódzkiego Zjazdu NSZZ RI „Solidarność Wiejska” wybrany na wiceprzew. zarządu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S” w woj. poznańskim. 8–9 III 1981 delegat na ogólnopolski zjazd delegatów NSZZ RI „S”. II 1981 zaangażowany w zbiórkę żywności dla studentów – uczestników strajku ws. rejestracji NZS. 18 III 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie ZSL w Bydgoszczy (z Ryszardem Majewskim). 14 V 1981 powołany w skład OKZ (w miejsce odwołanego Andrzeja Chałupnika). 11 VI 1981 w składzie delegacji do rozmów z komisją ds. wyżywienia i rolnictwa WRN w Poznaniu. 13 VII 1981 podczas posiedzenia OKZ wytypowany jako kandydat do prezydium OKZ, nie przyjął kandydatury. 19 VII 1981–13 XII 1981 wiceprzew. zarządu wojewódzkiego NSZZ „S” RI. XI–XII 1981 delegowany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ RI „S” do udziału w akcji protestacyjnej w Siedlcach (przeciwko sytuacji rolników indywidualnych oraz nierealizowaniu przez władze porozumień ustrzycko-rzeszowskich).

Po 13 XII 1981, po powrocie z Siedlec do Miłosławia, zatrzymywany i przesłuchiwany. Zaangażowany w działalność podziemną, udział w akcjach pomocy internowanym, represjonowanym i ich rodzinom. II 1982 uczestnik spotkania w Czernej, podczas którego powołano duszpasterstwo rolników. Organizator spotkań Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. (m.in. pielgrzymki do Częstochowy, niezależne dożynki, kontynuacja działalności podziemnej), pocz. przy kościele oo. Dominikanów w Poznaniu, nast. przy klasztorze oo. Paulinów w Biechowie. 1983 organizator pielgrzymki wielkopolskich rolników na spotkanie z Janem Pawłem II w Niepokalanowie (18 VI 1983). 1984 włączony jako jedyny przedstawiciel woj. poznańskiego do podziemnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Od 1986 jawny przedstawiciel Wielkopolskiego Komitetu Oporu Rolników (rozwijanego w ramach Duszpasterstwa Rolników przy klasztorze w Biechowie). Uczestnik Wielkopolskiego Seminarium Ekologicznego (działającego od IX 1986, w działaniach organizacji m.in. sprzeciw wobec budowy elektrowni atomowych).

Od 14 II 1988 w Konwencie Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego oraz w Radzie Naczelnej NRL. Od X 1988 członek jawnej Tymczasowej Rady NSZZ „S” RI woj. poznańskiego. Członek Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”. Inicjator Uniwersytetu Ludowego „Solidarność” przy Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Biechowie, otwartego 13 XI 1988.

16 IV 1989–1990 członek KO „S” w Poznaniu. Po ponownej rejestracji „S” RI (20 IV 1989) wiceprzew. Zarządu Wojewódzkiego.

1989–1991 poseł na Sejm X kadencji, wybrany w okręgu Poznań-Grunwald z listy ZSL, członek Parlamentarnego Klubu Chrześcijańsko-Ludowego. Jeden z 6 posłów ZSL głosujących przeciwko wyborowi Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL. XII 1989 członek Komitetu Założycielskiego PSL „S”.

1989–1994 współorganizator i prezydent Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Rolno-Przemysłowej (działającej jako izba gospodarcza). 2 VI 1996 wybrany na delegata na walne zgromadzenie Poznańskiej Izby Rolniczej (działającej jako forma samorządu rolniczego). 1996 współtwórca Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu (zarejestrowanego I 1997). 9 II 1996–10 XI 1997 prezes zarządu miejsko-gminnego zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu. 1997 inicjator i członek-założyciel Wielkopolskiego Towarzystwa Uwłaszczeniowego.

15 III 1984–20 VII 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW we Wrześni w ramach KE krypt. Samotny.

Przemysław Janiszewski

Region Wielkopolska, Miłosław

Opcje strony

do góry