Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Włodarczyk Tadeusz

Tadeusz Włodarczyk, ur. 4 IX 1937 w Sowinie k. Kalisza, zm. 13 VIII 2005 w Pleszewie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną w Ostrowie Wlkp. (1953).

1953-1982 pracownik Pleszewskiej Fabryki Aparatury Przemysłu Spożywczego Spomasz.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel związku w zakładzie pracy, od XII 1980 przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy; działacz podziemnej MKK „S” w Pleszewie, kolporter wydawnictw podziemnych, wielokrotnie przesłuchiwany przez MO.

W 1989 organizator odtwarzanych struktur „S”, 1989-1992 przewodniczący KZ „S” w PFAPS Spomasz i członek Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Pleszewie; członek KO „S” w Pleszewie. 1992-2004 przewodniczący MKK „S” w Pleszewie, członek ZR Wielkopolska Południowa; współredaktor pisma „S” „Orędownik Pleszewski”. Od 1992 na rencie. Od 1989 inicjator akcji dla dzieci z najuboższych rodzin „Lato za grosik”, od 1997 przewodniczący stowarzyszenia na rzecz dzieci Lato z Solidarnością w Pleszewie. Od 1996 przewodniczący Zespołu Terenowego AWS (dzięki jego staraniom w Pleszewie gościli Paweł Łączkowski i Marian Krzaklewski).

Do 25 II 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach SOS krypt. Głos; 10 XII 1984 – 27 IX 1989 przez p. V RUSW w Jarocinie w ramach KE krypt. Tokarz.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Pleszew

Opcje strony

do góry