Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojciechowicz Olgierd

Olgierd Wojciechowicz, ur. 2 I 1957 w Nowokuńcach k. Wilna. 1977-1979 kleryk w Wyższym Seminarium Duchownym TJ w Poznaniu; 1980-1982 student Podyplomowego Studium Weterynarii; Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Humanistyczny, socjologia (2000).

1975-1976 dysponent w Polskich Zakładach Zbożowych w Szczecinie, w 1980 sanitariusz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”.

W 1982 założyciel i współwydawca niezależnego pisma „Prolet” (wychodzącego do 1984 i w 1988-1989); zbierał informacje o wydarzeniach stanu wojennego i losach internowanych; uczestnik akcji pomocy Tadeuszowi Dziechciowskiemu; w tym samym czasie współwydawca przedruku „Tygodnika Wojennego”. 1982-1988 uczestnik demonstracji patriotycznych i aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę. W 1983 stażysta w Lecznicy Zwierząt w Gryfinie. 1983-1986 przesłuchiwany, rewidowany, zastraszany, zmuszany przez SB do częstych zmian miejsc pracy. 1984-1985 specjalista ds. weterynarii w Kombinacie Rolnym w Pędzinie; 1986-1988 w Kombinacie Rolnym w Smardzku k. Świdwina; w 1988 kontroler sanitarny w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Szczecinie; w tym samym okresie współpracownik niezależnej Szczecińskiej Oficyny Wydawniczej (z Wiesławem Szajką, Zbigniewem i Dorotą Jasinami) przy druku ''Kłamstwa gołębiego'' Joanny Kulmowej i ''Pieśni'' Jacka Kaczmarskiego; członek Grupy Pomocowej przy kościele o.o. jezuitów w Szczecinie, wspierającej logistycznie strajki 18 VIII – 3 IX 1988; redaktor i współwydawca „Kuriera Strajkowego” i po zakończeniu strajku „Kuriera Międzystrajkowego”; dostawca papieru do druku w Kostrzyniu; przewodniczący Komitetu Założycielskiego reaktywowanej „S” w Szczecińskich Zakładach Mięsnych, wydawca niezależnego „Biuletynu Informacyjnego”.

W VI 1989 uczestnik obsługi dziennikarskiej spotkań wyborczych Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej. 1989-1991 dziennikarz „Jedności” (tygodnika ZR Pomorza Zachodniego) i korespondent „Rzeczypospolitej”. W 1991 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 1991-1996 analityk w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Szczecinie; 1997-1998 właściciel firmy wywiadowczej Wyga w Szczecinie; 1998-2002 główny specjalista ds. bezpieczeństwa w Zakładach Chemicznych Police oraz radny w Radzie Miasta Szczecin. 1998-2003 członek Ruchu Społecznego AWS. 1998-2000 i od 2006 prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W 2002 wydawca i redaktor naczelny „Dziennika Stargardzkiego”; od 2003 naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry