Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19470,Wojciechowski-Maciej.html
2023-09-30, 07:35

Wojciechowski Maciej

Maciej Wojciechowski, ur. 22 VIII 1964 w Bierutowie k. Oleśnicy. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1988), 1988-1990 student Podyplomowych Dziennych Studiów Dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim.

IX-XII 1981 działacz Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej, 1981-1983 niezależnych struktur ZHP w Krapkowicach, gdzie mieszkał.

1982-1989 kolporter pism podziemnych, m.in. „WiN”, niskonakładowego pisma organizacji Wolność i Niepodległość, „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”, „PIK”, „WiS”, „Kontra”, „Bez Retuszu”. II-IV 1982 członek młodzieżowej organizacji Wolność i Niepodległość, 16 IV 1982 uczestnik akcji (z Joachimem Bekersem i Jerzym Golczukiem) obrzucenia kamieniami willi komendanta wojewódzkiego MO w Opolu płk. Juliana Urantówki i rozrzucenia w jego ogrodzie ulotek w odwecie za zatrzymanie w III 1982 działaczy WiN. 19 IV 1982 aresztowany, umieszczony w AŚ w Opolu, 5 VI 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu na pobyt w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3 lata. 1982-1987 w KPN, 1987 komendant Organizacji Młodzieżowej KPN Strzelec; w VI 1987 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Częstochowie na karę grzywny za trzymanie transparentu KPN podczas mszy papieskiej w Częstochowie. 1983-1989 członek podziemnych struktur studenckich na UŚl, od 1986 NZS UŚl; 1988-1989 członek KKK NZS, uczestnik zjazdów krajowych w Lublinie, Warszawie i Krakowie; drukarz i członek redakcji podziemnego pisma NZS „Kontra”, następnie „Bez Retuszu”; w II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie jako korespondent pisma „Bez Retuszu”. 1988-1990 współpracownik Solidarności Walczącej. Członek Komisji Uczelnianej NZS UW.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej Jacka Kuronia. 1990-1991 dziennikarz „Tygodnika Solidarność”, 1991-1992 gazety „Nowy Świat”, 1992-1995 redaktor naczelny „Dziennika Łódzkiego”, 1995-1997 „Dziennika Zachodniego”. W 1996 współzałożyciel katowickiego oddziału Ligi Republikańskiej; od 1997 członek Stowarzyszenia Pokolenie. 1997-1999 pracownik Grupy Wydawniczej Polskapresse Sp. z o.o., 1999-2004 wiceprezes Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej w Bytomiu, 2005-2006 dyr. naczelny TVP SA Oddział Katowice, 2006-2007 dyr. TVP1. 2001-2004 w PiS, od 2002 członek Rady Politycznej. Od 2007 wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacja bez Granic.

Współautor (z Anitą Gargas) książki ''Partie polityczne w Polsce'' (1991).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

19 XII 1981 – 27 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu w ramach SOR krypt. Koperty; 10 VI 1987 – 30 I 1990 przez Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Działacz/SOR krypt. Bojownik.

Monika Kobylańska

Region Śląsk Opolski, Krapkowice

Opcje strony