Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojciechowski Ryszard Feliks

Ryszard Feliks Wojciechowski, ur. 18 VIII 1932 w Łodzi, zm. 8 IV 2012 tamże. Ukończył Wieczorową Szkołę Inżynieryjną (1954).

1943-1950 i 1956-1964 działacz harcerski, od 1956 harcmistrz, członek Kręgu Instruktorów Mieczysława Bema. 1951-1955 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Łodzi, 1955-1964 Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Łodzi, 1965-1978 Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Maszynowego w Łodzi, 1978-1981 Bełchatowsko-Pomorskiego Kombinatu Budowy Elektrowni w Bełchatowie. Od 1977 kolporter prasy niezależnej, utrzymywał kontakty ze współpracownikami KSS KOR i uczestnikami ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Dyrekcji Budowy Szczerców w BPKBE w Bełchatowie, 1980-1981 członek MKZ Ziemia Łódzka, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; w 1981 współorganizator i wiceprzewodniczący Delegatury ZR Ziemia Łódzka w Bełchatowie, odpowiedzialny za organizację akcji strajkowych; w X 1981 współorganizator i członek „gabinetu cieni” ZR na wypadek wprowadzenia stanu wojennego.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z Ryszardem Patzerem, Januszem Kenicem, Markiem Krakusem), członek Tajnego TZR, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, pomoc prawną dla represjonowanych i organizację manifestacji. Od 13 XII 1981 bez stałego zatrudnienia. W 1982 współzałożyciel (z R. Patzerem), wydawca, drukarz pisma „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”; współorganizator manifestacji solidarnościowych w Łodzi 3 V i 26 VIII 1982, 3 V 1983. 26 VIII 1982 zatrzymany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, dwukrotnie przesłuchiwany. Organizator drukarni w mieszkaniu swojej matki przy ul. Odyńca w Łodzi. 1987/1988 współtwórca Niezależnego Ruchu Kombatantów AK. W 1988 współzałożyciel Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie, a także jego oddziału łódzkiego (członek zarządu).

W VI 1989 sygnatariusz deklaracji powołania ZHP 1918 (obecnie ZHR), współtwórca Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, stowarzyszenia Poleskie Porozumienie Obywatelskie. 1990-1993 radny Miasta Łódź. 1990-1992 działacz ZChN, członek Zarządu w Łodzi, 1992-1994 współzałożyciel i członek Zarządu Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego Akcja Polska, następnie RdR, od 2006 w PiS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Bełchatów

Opcje strony

do góry