Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojciechowski Tomasz Dariusz

Tomasz Dariusz Wojciechowski, ur. 10 XII 1967 w Oławie. Ukończył ZSZ w Oławie (1985) i LO dla Pracujących tamże (1988).

1977–1989 w ZHP.

1977–1982 w I Drużynie Harcerzy im. Bolesława Chrobrego w Oławie, zastępowy, przyboczny. IV 1981–8 VI 1982 zw. z 13. Krapkowicką Drużyną Harcerską im. Józefa Grzesiaka, tzw. Czarną Trzynastką.

Po 13 XII 1981 we współpracy z harcerzami z 13. KDH twórca stempli i kolporter ulotek oraz akcji pisania haseł na murach w Oławie i Opolu. 7 IV 1982 zatrzymany na dworcu PKP w Oławie przez patrol funkcjonariuszy z Komisariatu Kolejowego MO w Brzegu, zrewidowany (znaleziono przy nim ulotki) i przesłuchiwany, 8 IV 1982 zwolniony; 8 VI 1982 karne rozwiązanie 13. KDH. 28 VI 1982–1989 niezależna działalność harcerska w 13. Krapkowicko-Opolskiej Drużynie Harcerskiej im. J. Grzesiaka, tzw. Czarnej Trzynastce. 1982–1986 współpracownik TKK Ziemi Oławskiej kierowanej przez Waldemara Wiązowskiego: wywoływanie zdjęć z manifestacji wrocławskich, druk kalendarzy, kartek okolicznościowych, uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów na murach, m.in. w Oławie i Opolu, 1982–1983 dostarczał świadczenia pieniężne dla rodzin internowanych i aresztowanych członków związku, 1985–1986 w Oławie sporadycznie drukarz podziemnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień” i „Gross Rosen”. 1982–1989 kolporter podziemnych pism m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Region”, „Z Dnia na Dzień”, „U Siebie”, „Promieniści”, „Solidarność Opolska”, „Barykada” (Wrocław), „CIA”, „CDN”, „KOS”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Czas Przyszły”, „Tygodnik Mazowsze”, „Dezerter”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Na Bieżąco”, „Przegląd Akademicki”, „Prawo i Bezprawie”, „A Capella”, „Impuls” (Toruń), „Stan Cywilny” oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kart okolicznościowych i ulotek, kurier na trasie Wrocław–Opole, późn. także Warszawa–Opole. 1986–1991 fotochemik na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 1986–1987 w kontakcie z o. Adamem Wiktorem SJ, uczestnik mszy w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. 16 XII 1986–1989 z Bartłomiejem Morawskim, Marcinem Kaczyńskim, Joachimem Piotrem Pawliczkiem i Jackiem Świdrakiem współorganizator, działacz Ruchu WiP w Opolu; organizator manifestacji i akcji protestacyjnych m.in. w Opolu, Oławie (akcja informacyjna nt. zagrożenia ekologicznego Huty Oława), we Wrocławiu. 1987–1988 z J.P. Pawliczkiem redaktor i drukarz podziemnego pisma „Serwis Informacyjny WiP Opole” oraz ulotek informacyjnych. 1987 współorganizator projekcji filmów niedopuszczonych na ekrany przez cenzurę, m.in.: Kalendarz wojenny, Blaszany bębenek. 1987–1989 łącznik między Markiem Jakubcem z Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” Dolny Śląsk a Krystyną Ziobrowską i J.P. Pawliczkiem z KIiP NSZZ „S” Śląska Opolskiego (m.in. zbiórka, przekazywanie wypełnionych ankiet osób represjonowanych, przewóz pieniędzy i dokumentów). VII 1988 odmówił przyjęcia karty powołania do wojska, mimo przesłuchania w WKU Wrocław-2 i zastraszeń ze strony prokuratury wojskowej odesłał książeczkę wojskową do MON, w konsekwencji 1988–1991 zastępcza służba wojskowa, pocz. 1988–1989 jako robotnik leśny w Nadleśnictwie Lądek-Zdrój. 1988–1989 współpracownik działaczy podziemnej „S” Ziemi Kłodzkiej, m.in. Janusza Romaniszyna, Tadeusza Wrony i ks. Stefana Witczaka. 1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany z powodu udziału w pikietach i demonstracjach, np. 1 V 1988 z Grażyną Luczyk i Zbigniewem Cieślińskim, w trakcie pochodu przed trybuną honorową rozwinięcie transparentu z hasłem „Uwolnić więzionych za sprzeciw sumienia wobec służby wojskowej”, 31 VIII 1988 zatrzymany i przeszukany za udział w manifestacji po mszy w rocznicę podpisania porozumienia gdańskiego, 17 X 1988 na dachu delikatesów przy ul. Krakowskiej w Opolu z A. Cieślińskim, Jackiem Filuszem, M. Kaczyńskim, J.P. Pawliczkiem, G. Luczyk, Krzysztofem Sajem rozwinął transparenty, m.in. z hasłami: „Odmowa służby wojskowej prawem człowieka”, „Służba wojskowa przed wojną była zaszczytem, w czasie wojny obowiązkiem, po wojnie hańbą”, nast. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1987–1988 kilkakrotne rewizje mieszkania. XII 1988 współorganizator Komitetu Organizacyjnego „S” w Przedsiębiorstwie Lasy Państwowe we Wrocławiu, nast. zwolniony z Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, 1989–1991 reszta zastępczej służby wojskowej w Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oławie.

IV–VI 1989 działacz KO „S” w Lądku-Zdroju, drukarz materiałów uczestników spotkań wyborczych. 1989–1992 w ZHP‑1918; 1990–1996 Namiestnik Gniazda Włóczęgów, gromady instruktorów i harcerzy starszych wywodzących się z 13. KODH; 1992–1993 ZHR. 1991–1993 pracownik w prywatnych zakładach fotograficznych we Wrocławiu; od 1993 przewodnik tatrzański i ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem, od 2009 ratownik zawodowy TOPR.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022) i Krzyżem Wolności i Solidarnosci (2022).

22 XII 1988–XI 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach SOR krypt. Zima.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry