Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojdakowski Tomasz

Tomasz Wojdakowski, ur. 25 II 1956 w Gdańsku, zm. 1 IX 2015 tamże. Ukończył LO Zakonu Pijarów w Krakowie (1976).

1977–1978 kurier (z inicjatywy Bogdana Borusewicza), dostarczał niezależne pisma związane z KOR/KSS KOR oraz książki NOW-ej z Warszawy do Gdańska, organizator (z działaczami z Warszawy) przerzutu pism w skrytkach w pociągach; w 1979 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR, przewoził pieniądze represjonowanym. 1978–1980 uczestnik akcji ulotkowych oraz obchodów rocznicowych Grudnia 1970 i 11 XI. 1978–1979 kolporter ulotek Komitetów Samoobrony Chłopskiej przed wiejskimi kościołami w woj. gdańskim. 1978–1979 kilkakrotnie zatrzymywany. 1979–1980 działacz WZZ Wybrzeża; drukarz, kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnika Wybrzeża”, „Robotnika”, uczestnik akcji ulotkowych. 1979–1980 ekspedytor portowy w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hart­wig w Gdańsku, zwolniony z pracy. 1980 inspektor ekonomiczny w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

14 VIII 1980 kolporter ulotki WZZ Wybrzeża, wzywającej do strajku w obronie zwolnionej z pracy w Stoczni Gdańskiej Anny Walentynowicz. IX 1980 – IX 1981 drukarz w MKZ/ZR Gdańsk, XII 1981 w Biurze Informacji i Propagandy KK.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 6 II 1982 zwolniony.

Od VIII 1983 na emigracji w USA. 1983–2011 zawodowo zajmował się poligrafią. 1983–1989 współpracownik RWE. 1987–1990 sekretarz polskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w Bostonie, organizator (z Pawłem Bąkowskim) imprez wspomagających podziemną „S” w Polsce. 1989–1995 i 2005–2009 członek rady parafialnej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie, 1998–2006 i od 2012 w radzie dyrektorów Fundacji Kultury Polskiej w Bostonie, 1999–2001 w Komisji Apostolatu Polskiego przy Episkopacie USA, opiniującej sprawy dot. środowisk polonijnych. Od 2011 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

2 XI 1979 – 10 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Merkury.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry