Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojkowski Andrzej

Andrzej Wojkowski, ur. 17 IV 1940 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Technologii Odlewnictwa (1972).

1957-1961 pracownik Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali Kalimet w Kaliszu, 1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1961-1984 ponownie w Kalimecie, brygadzista, od 1971 m.in. kierownik wydz. oraz główny technolog. W l. 70. członek PZPR.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek Komisji Rewizyjnej MKZ Kalisz, przewodniczący KZ w Kalimecie; od VI 1981 członek Prezydium Zarządu Okręgu „S” w Kaliszu, w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, od VII 1981 członek Grupy Negocjacyjnej ZR do rozmów z władzami woj. W XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

Na początku 1982 współorganizator struktur podziemnych „S” w Kaliszu: jeden z liderów Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd.; współwydawca pism podziemnych TKK: „Społeczeństwu do Przemyślenia” oraz „Biuletynu Informacyjnego TKK Wielkopolska Południowa”, 1982-1984 wydawca i drukarz „Magazynu Polski Walczącej” i „Społeczeństwu Kalisza do Przemyślenia”, organizator kolportażu prasy podziemnej; 10 II 1982 po rewizji w mieszkania jego matki Janiny Aleksandrzak zatrzymany (m.in. za ulotkę „Generał dziękuje”), internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. (w III 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej), następnie w Gębarzewie, zwolniony 2 VII 1982. 1 V 1983 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Kaliszu za udział w manifestacji na 3 mies. aresztu. Po wyjściu w VII 1983 współzałożyciel (z Antonim Pietkiewiczem i Bogusławem Śliwą) Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Kalisz-Konin-Sieradz, kolporter „Naszej Solidarności”. W 1982 i 1983 przenoszony na niższe stanowiska pracy; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, 3 rewizje w mieszkaniu.

Od VIII 1984 na emigracji w Australii; kontroler w Stacji Uzdatniania Wody w Canberze. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii, skarbnik Rady Naczelnej Organizacji Polonijnych w Australii.

18 I 1982 – 10 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; do 20 IX 1983 przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Związek.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry