Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtas Jerzy

Jerzy Wojtas, ur. 8 V 1956 w Dynowie k. Rzeszowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1976).

1976-1977 referent techniczny w Niżańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1977-1984 mistrz w HSW.

12/13 XII 1981 po internowaniu brata Wiesława zawiadomił KZ o akcji milicyjnej (dzięki temu 13 XII 1981 w siedzibie „S” na terenie HSW podjęto decyzje co do dalszego postępowania, schowano sztandar „S”, ukryto księgozbiór niezależnej biblioteczki); 14 XII 1981 aresztowany w wyniku prowokacji w klasztorze w Rozwadowie, przesłuchiwany w KW MO w Tarnobrzegu, przetrzymywany przez 24 godz. w AŚ w Sandomierzu, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w połowie I 1982 zwolniony; po zwolnieniu organizator drukarni w piwnicy rodzinnego domu, IV-V 1982 drukarz pierwszych n-rów pisma „Godność” (autorzy artykułów: Andrzej Habuda, Małgorzata Czwarno, Jerzy Kos), drukarz ulotek (z Ryszardem Sroką) nawołujących do solidarności z aresztowanymi działaczami „S” (rozrzucanych m.in. przez J. Kosa), od 1983 drukarz (wraz z uwolnionym bratem) „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Serwisu Informacyjnego”, ulotek; 2-krotnie przesłuchiwany w RUSW w Stalowej Woli, 13 XII 1983 zatrzymany podczas składania kwiatów pod krzyżem w zajezdni autobusowej HSW; w 1987 powielono w jego drukarni deklarację o przystąpieniu do jawnej działalności Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW. 1984-1989 właściciel hodowli lisów.

W 1989 właściciel Zakładu Usług Blacharskich, 1989-1991 zarobkowo w USA, 1991-2005 właściciel kiosku z artykułami spożywczymi, od 2004 kierownik w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Stalwo, następnie Zakładzie Zespołów Spawanych WoWi Sp. z o.o.

Do 27 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Tarnobrzegu w ramach SO.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry