Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19484,Wojtas-Jerzy.html
2023-06-05, 08:14

Wojtas Jerzy

Jerzy Wojtas, ur. 8 V 1956 w Dynowie k. Rzeszowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1976).

1976–1977 referent techn. w Niżańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1977–1984 mistrz w HSW.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komisji Wydziałowej Zakładu Kuźnia Matrycowa tamże.

12/13 XII 1981 przyczynił się do ukrycia sztandaru „S” i niezależnego księgozbioru biblioteki KZ HSW. 14 XII 1981 zatrzymany w wyniku prowokacji SB w klasztorze w Rozwadowie, nast. aresztowany w AŚ w Sandomierzu podlegającym KW MO w Tarnobrzegu, 17 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu, 6 I 1982 zwolniony. 1982 organizator drukarni w piwnicy rodzinnego domu, IV–V 1982 drukarz pierwszych nr. pisma „Godność” (autorzy art. Andrzej Habuda, Małgorzata Czwarno, Jerzy Kos), drukarz ulotek (z Januszem Kubickim, Ryszardem Kotwicą, Ryszardem Sroką) nawołujących do solidarności z aresztowanymi działaczami „S”, 1983 drukarz „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” i ulotek; 1984–1988 okazyjnie pomoc bratu Wiesławowi Wojtasowi, który przejął jego drukarnię, w druku tegoż pisma i innych materiałów. 1983 przesłuchiwany, 13 XII 1983 zatrzymany podczas niezależnych uroczystości składania kwiatów pod krzyżem w zajezdni autobusowej HSW.

1984–1987 właściciel hodowli lisów, 1987–1989 Zakładu Usług Blacharskich w Stalowej Woli.

V 1989–XI 1991 spawacz, kierowca, brygadzista w USA, 1991–2005 właściciel kiosku z art. spożywczymi w Stalowej Woli, 2004–2013 kierownik w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Stalwo/Zakładzie Zespołów Spawanych WoWi Sp. z o.o. w Stalowej Woli, 2013–2014 bez zatrudnienia, od 2014 specjalista ds. sprzedaży w Arta Sp.j. tamże.

IV 1982–VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Hutnik.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony