Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtas Wiesław

Wiesław Wojtas, ur. 28 VII 1957 w Dynowie k. Rzeszowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Stalowej Woli (1978).

1975–1989 szlifierz w HSW.

17–21 VII 1980 uczestnik strajku w HSW. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Robotniczego/Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 Komisji Wydziałowej na Wydz. Z2 HSW, 1981 członek KZ HSW.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony; 4 XI 1982 powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Czerwonym Borze, 5 II 1983 zwolniony. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola. 1983–1987 członek Tymczasowej KZ „S” HSW; 1982–1988 drukarz, od 1983 organizator, odpowiedzialny za drukarnię w której powstawał m.in. „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”; 1985–1987 członek rady pracowniczej HSW, w ramach represji przenoszony na in. wydz. HSW. 1983–1989 współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii MBKP w Stalowej Woli; w X 1986 organizator akcji zbierania podpisów pod petycją ws. pluralizmu związkowego, złożonej w kancelarii Sejmu PRL; 1987–1988 przew. Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; w IV 1988 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za zorganizowanie (z Wiesławem Turaszem) wiecu przed budynkiem dyrekcji HSW. 29–30 IV, 13 VII, 22 VIII – 1 IX 1988 współorganizator i przew. KS w HSW. Po strajku wzywany przez Wojewódzką Komendę Uzupełnień w Nisku na ćwiczenia wojskowe (nie stawił się); od XI 1988 przew. prezydium Komitetu Organizacyjnego „S” w HSW; w II 1989 współorganizator Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „S” w Stalowej Woli.

Nie przyjął zaproszenia Lecha Wałęsy do rozmów przy okrągłym stole, na swoje miejsce zaproponował Władysława Liwaka. W IV 1989 (przed ponowną rejestracją „S”) zaprzestał działalności związkowej. Honorowy członek „S” HSW (legitymacja nr 1). W 1989 uczestnik kampanii wyborczej Regionalnego KO do Sejmu, woj. komisarz wyborczy w Stalowej Woli.

Od 1989 własna działalność gospodarcza. 1993–1994 w BBWR, pełnomocnik w woj. tarnobrzeskim. 1994–1996 wiceprzew. Fundacji Polska-Kazachstan w Stalowej Woli, działającej na rzecz sprowadzania do kraju rodzin polskich z Kazachstanu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Złotym Krzyżem Zasługi (1993), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność (2008).

XI 1985 – IV 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Wiesław; IV 1988 – V 1989 przez Wydz. V w ramach SOR krypt. Grupa/Sieć/Metalowcy.

Marcin Bukała|Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony

do góry