Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtasiak Krzysztof

Krzysztof Wojtasiak, ur. 18 XII 1966 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Technologii i Inżynierii Chemicznej (1993).

1984-1989 kolporter podziemnej prasy krajowej i lokalnej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, ”Feniksa”, ”Szańca”, „Monitu”, książek wydawnictwa NOWa, kaset i druków okolicznościowych, na terenie Szczecina, Rzepina i podczas pielgrzymek na jasną Górę; 1985-1987 współzałożyciel, członek Zarządu FMW Pomorze Zachodnie; współzałożyciel, współorganizator zaopatrzenia w materiały poligraficzne, autor w podziemnym piśmie FMW „Lustro”, w 1986 współzałożyciel Porozumienia Prasowego FMW-Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, autor, redaktor i drukarz pisma Porozumienia „Pranie Mózgu”; 1984-1989 wykonawca transparentów na demonstracje, strajki i pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; 1985-1987 uczestnik akcji ulotkowych z dachów wieżowców, w 1986 organizator emisji audycji Radia FMW dla lewobrzeżnego Szczecina; 1987-1991 współzałożyciel struktur NZS (tzw. drugi NZS) w Szczecinie i na Politechnice Szczecińskiej, członek tajnej Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej i Prezydium NZS na PSz, delegat na zjazdy krajowe NZS; w 1987 współzałożyciel i autor w piśmie NZS „Czarna Skrzynka”, w 1988 w „Informatorze Akademickim”, w 1989 współzałożyciel, redaktor, drukarz pisma NZS „Bez cenzury” oraz „Varia"; 1987-1991 organizator spotkań z opozycyjnymi politykami (w ramach Klubu Myśli Politycznej) oraz seansów filmowych (Klub Myśli Filmowej) w Duszpasterstwie Akademickim prowadzonym przez oo. chrystusowców w Szczecinie; 1986-1989 organizator biblioteki podziemnych wydawnictw. W 1984 zatrzymany i przesłuchiwany w Częstochowie, w X 1988 w Szczecinie.

1992-1995 zatrudniony w dziale składu, od 1995 jako kierownik zmiany w Wydawnictwie Kurier-Press w Szczecinie. 1998-2001 współzałożyciel i wiceprezes stowarzyszenia Pro Publico Bono, 1997-2001 wiceprezes Fundacji Veritas (oo. dominikanów); od 1994 organizator imprez sportowych dla młodzieży w ramach Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos.

17 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Krokusy.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry