Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtczak Marian

Marian Wojtczak, ur. 1 XI 1958 w Toruniu. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1979).

1979-1980 referent stażysta w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt Toruń.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Polmozbycie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, kierowca w ZR.

12/13 XII 1981 ostrzegał działaczy „S” o aresztowaniach; współorganizator akcji wyniesienia i ukrycia sprzętu poligraficznego z siedziby ZR. 2-8 I 1982, następnie 5 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, 23 VII 1982 zwolniony. 1982-1984 kierownik Działu Transportu w Miejskim Przedsiębiorstwie Zieleni w Toruniu, 1984-1988 specjalista ds. sprzętowo-transportowych w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Produkcji Prefabrykatów i Robót Instalacyjnych w Toruniu. 1983-1985 współpracownik podziemnej RKW Regionu Toruńskiego, szef jednej z grup ulotkowych, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w regionie (m.in. „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Tygodnik Wojenny” – mutacja toruńska). 1986-1987 drukarz, organizator transportu i lokali dla podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”, 1988-1989 organizator kolportażu podziemnych wydawnictw w toruńskich zakładach pracy (m.in. Kwadrat, NOWa) 1988-1990 pracował w zakładzie zabawkarskim (należącym do jego żony).

W 1989 prowadził emisje audycji wyborczych Radia „S” w Toruniu, Bydgoszczy i Inowrocławiu. 1990-1991 wiceprezes Soltor Sp. z o.o., od 1991 właściciel Biura Promocji i Reklamy Correct.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) i Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2010).

16 II – 11 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Toruniu w ramach KE krypt. Kierowca.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry