Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wojtków Zbigniew

Zbigniew Wojtków, ur. 2 IX 1954 w Jaworze. Ukończył Technikum Hutnicze w Głogowie (1973).

1970–2004 kontroler działu jakości, aparaturowy, mechanik urządzeń hutniczych w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie.

30–31 VIII 1980 uczestnik (m.in. z Janem Gałusem) strajku na Wydziale Wodno-Ściekowym E3.

Od IX 1980 w „S”. Od X 1980 członek Zakładowej Komisji Robotniczej.

14–18 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego, członek Zakładowego KS. 1982–1984 zbierał składki na działalność związkową, pomoc dla represjonowanych i ich rodzin (współpraca ze Zdzisławem Wandyczem). 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw oraz pism, m.in.: „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ogniwo”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Głogowska” (współpraca z Józefem Gackiem i Józefem Łowiszem w hucie oraz Andrzejem Anczarskim z Fabryki Maszyn Budowalnych Famaba w Głogowie). 1984–1989 uczestnik m.in. antywyborczych akcji ulotkowych i plakatowych w Głogowie (m.in. J. Gackiem i J. Łowiszem). 1986–1989 członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy Dom Głogów przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Głogowie, zaangażowany na polu kultury niezależnej, działalności samokształceniowej, współorganizator pielgrzymek Ludzi Świata Pracy na Jasną Górę, pikiet antyalkoholowych pod sklepami monopolowymi pod hasłem „O trzeźwość narodu” w Głogowie i Marszów Ekologicznych tamże.

Od 1989 w „S”; 1990–1991 członek Rady Pracowniczej; 1992–2004 KZ/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, 1992–1993 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe. 2004–2011 mechanik urządzeń hutniczych w KGHM Oddział Zakład Gospodarki Wodnej/od 2005 mechanik urządzeń energetycznych w Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie; 2005–2010 przew. KZ tamże, 2005–2010 członek Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Od 2011 na emeryturze. Od 2011 członek Klubu Gazety Polskiej w Głogowie; od 2020 Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry