Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wolak Ewa Maria

Ewa Maria Wolak (Polańska-Wolak), ur. 2 I 1934 w Sanoku. Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, Wydz. Lekarski (1959), specjalizacja II stopnia z radiologii.

1959-1962 staż podyplomowy w AM w Krakowie, 1962-1967 lekarz w szpitalach w Indonezji i Samoa Zach., 1968-1970 asystent w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Warszawa-Ochota, 1970-1975 praca w Szpitalu Wolskim w Warszawie, 1975-1977 st. asystent w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, 1977-1984 – w Ośrodku Medycyny Pracy Budowlanych w Warszawie.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w OMPB w Warszawie, 1980-1981 członek KZ „S”, współorganizator Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Region Mazowsze, wspólnie z dr Marią Sielicką-Gracką pracowała nad przywróceniem Izb Lekarskich (opracowanie i rozsyłanie ankiet do lekarzy, odtworzenie dokumentacji z wcześniejszej działalności Izb Lekarskich, prowadzenie dyskusji w środowisku lekarskim).

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy medycznej osobom represjonowanym i ukrywającym się oraz ochrony medycznej demonstracji i mszy św. w intencji ojczyzny. 1982-1989 działaczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Warszawie (od 1983 Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny) – rozdział leków z darów zagranicznych, przygotowywanie paczek i pomoc dla rodzin internowanych, więzionych i represjonowanych, pomoc medyczna dla więźniów, załatwianie badań i dokumentacji lekarskiej potrzebnej do zwolnienia więźniów, prowadzenie dokumentacji represji przez rejestrowanie stanu zdrowia osób zwalnianych. V 1983 – 1986 współzałożycielka, redaktorka i autorka podziemnego pisma „S” Służby Zdrowia „Głos Medyka”, 1984-1990 redaktorka i autorka podziemnego pisma „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej”, 1983-1989 kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Głosu Medyka”, „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”, „Pomostu”, książek, ulotek). X 1988 – 1989 współorganizatorka i sekretarz Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Region Mazowsze, praca w Komisji Interwencji Regionu Mazowsze. 7 IV 1988 współorganizatorka demonstracji „S” Służby Zdrowia przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie. 18 II 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. zdrowia.

1984-1991 st. asystent w Szpitalu Mokotowskim w Warszawie, 1992-1998 zatrudniona w Ośrodku Medycyny Pracy i Lecznictwa w Warszawie, 1999-2006 w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Śród-mieście, od 2006 na emeryturze.

Autorka książki podróżniczej ''Archipelag żeglarzy'' (1970) oraz reportaży z podróży zamieszczanych w „Kontynentach”, „Przekroju”, „Służbie Zdrowia”.

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry