Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wolf Tadeusz Jan

Tadeusz Jan Wolf, ur. 12 V 1948 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektrycznego (1978).

1976–1977 w ZSMP.

1970–1977 asystent projektanta w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kaliszu, 1977–1979 w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji tamże, 1979–1980 projektant w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego tamże, 1979–1990 niewielkie gospodarstwo rolne.

1979–1980 uczestnik ROPCiO, w jego mieszkaniu drukarnia pisma „Wolne Słowo”, kolporter na terenie Kalisza i okolicznych miejscowości niezależnych pism, m.in.: „Wolne Słowo”, „Opinia”, „Biuletyn Informacyjny” (KOR/KSS KOR), „Robotnik”. 1979–1980 wielokrotnie zatrzymywany, w jego domu rewizje. II 1980 zwolniony z pracy, 1980–1981 prace dorywcze i prowadzenie gospodarstwa. 6 III 1980 aresztowany pod zarzutem wyłudzenia zaświadczenia o odbyciu praktyk rolniczych, osadzony w AŚ w Poznaniu, 26 III zwolniony, 20 VI umorzenie sprawy przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.

10–21 IX 1980 uczestnik strajku w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary. Od IV 1981 kierownik Działu Informacji MKZ w Kaliszu/ZR Wielkopolska Południowa. Od IV 1981 w „S”, członek KZ. 1981–2003 członek-założyciel KIK w Kaliszu.

13 XII 1981–III 1983 w ukryciu (w Kaliszu, w okolicach Konina i w Warszawie). 1982–1983 działacz podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Region Wielkopolska Południowa, kolporter podziemnych pism, m.in.: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK Wielkopolska Południowa”, „Z Dnia na Dzień”, „Magazyn Polski Walczącej”, „Tygodnik Mazowsze”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”, wielokrotnie przesłuchiwany. 1983–1984 działacz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów w Kaliszu. 1 V 1983 uczestnik manifestacji tamże (na czele pochodu z polską flagą), 2 V aresztowany, osadzony w AŚ w Ostrowie Wielkopolskim (w izolatce), VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1988 współpracownik podziemnej „S” RI w woj. kaliskim (m.in. z Mieczysławem Walczykiewiczem, Lechosławem Żabierkiem, Leonardem Duszeńką, Józefem Bednarskim, Zbigniewem Zawadzkim, Janem Heresztynem).

1984–1994 własna działalność gospodarcza (zakład rzemieślniczy: instalatorstwo elektryczne). 1995–1999 sprzedawca w sklepie Metalplastu-Kalisz Sp. z o.o. 1995–1998 delegat na WZD „S” Region Wielkopolska Południowa, 1997–1999 przew. KZ. 1999–2000 magazynier w Zakładzie Hydraulicznym Wodomex w Kaliszu, 2001–2002 kierownik w Firmie Budowlanej Novum Therm Sp. z o.o. tamże, 2003–2004 bezrobotny, 2005–2011 rzeźnik w Hilton Food w Huntingdon (Wielka Brytania). Od 2011 na emeryturze.

6 VII 1978–8 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Blacha; 11 IX 1980–25 VII 1981 w ramach SOR krypt. Inicjatywa; 8 V 1980–22 VI 1981 w ramach SOR krypt. Bumelant; 23 IX 1983–14 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Puzon.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry