Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wołczyk Grzegorz Ignacy

Grzegorz Ignacy Wołczyk, ur. 13 III 1954 w Starachowicach, zm. 24 VI 1995 w Nowym Jorku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1978, absolutorium).

1977-1982 przewodniczący Oddziału Miejskiego Stowarzyszenia Pax (od 1978 pracownik etatowy: specjalista ds. organizacyjnych Oddziału Wojewódzkiego), 1982-1984 inspektor nadzoru i instruktażu Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych Zespół Handlu Veritas w Warszawie, 1984-1990 samodzielny referent z przydziałem pracy do intendentury na KUL.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 redaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”.

Od 1982 redaktor „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Wydanie wojenne”. W IV 1982 zwolniony z pracy. 1982-1989 współorganizator nieformalnej grupy podziemnej „S” w Puławach, m.in. hurtowy kolporter wydawnictw podziemnych na terenie Puław. 9 I 1984 aresztowany w ramach śledztwa ws. druku i rozpowszechniania wydawnictw podziemnych w Puławach, 2 II 1984 osadzony w AŚ w Lublinie, 26 VII 1984 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii, 1 VIII 1984 zwolniony, zwolniony z pracy. W 1985 zamontował (z Zenonem Benickim) w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicę „S” Ziemi Puławskiej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki. 1985-1989 członek TZR w Lublinie jako przedstawiciel Oddziału „S” Ziemia Puławska. Współinicjator emisji audycji podziemnego Radia „S” w Puławach (przewiózł nadajnik z Lublina do Puław); zaangażowany w nadawanie audycji Radia „S” w Poniatowej, m.in. dostarczał ze Świdnika kasety z audycjami. Od I 1989 jeden z ujawnionych członków TZR (obok Stanisława Węglarza, Zygmunta Łupiny, Tadeusza Mańki i Andrzeja Sokołowskiego), odpowiedzialny za Komitety Założycielskie „S”; VI-XII 1989 wiceprzewodniczący TZR ds. organizacyjnych.

1990-1992 kierownik Rejonowego Biura Pracy w Urzędzie Rejonowym w Puławach. Od 1993 w USA.

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Unia.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry