Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wołczyk Grzegorz Ignacy

Grzegorz Ignacy Wołczyk, ur. 13 III 1954 w Starachowicach, zm. 24 VI 1995 w Nowym Jorku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1978, absolutorium).

1977-1982 przewodniczący Oddziału Miejskiego Stowarzyszenia Pax (od 1978 pracownik etatowy: specjalista ds. organizacyjnych Oddziału Wojewódzkiego), 1982-1984 inspektor nadzoru i instruktażu Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych Zespół Handlu Veritas w Warszawie, 1984-1990 samodzielny referent z przydziałem pracy do intendentury na KUL.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 redaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”.

Od 1982 redaktor „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Wydanie wojenne”. W IV 1982 zwolniony z pracy. 1982-1989 współorganizator nieformalnej grupy podziemnej „S” w Puławach, m.in. hurtowy kolporter wydawnictw podziemnych na terenie Puław. 9 I 1984 aresztowany w ramach śledztwa ws. druku i rozpowszechniania wydawnictw podziemnych w Puławach, 2 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1984 osadzony w AŚ w Lublinie, 26 VII 1984 postępowanie karne umorzono na mocy amnestii, 1 VIII 1984 zwolniony, zwolniony z pracy. W 1985 zamontował (z Zenonem Benickim) w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicę „S” Ziemi Puławskiej ku czci ks. Jerzego Popiełuszki. 1985-1989 członek TZR w Lublinie jako przedstawiciel Oddziału „S” Ziemia Puławska. Współinicjator emisji audycji podziemnego Radia „S” w Puławach (przewiózł nadajnik z Lublina do Puław); zaangażowany w nadawanie audycji Radia „S” w Poniatowej, m.in. dostarczał ze Świdnika kasety z audycjami. Od I 1989 jeden z ujawnionych członków TZR (obok Stanisława Węglarza, Zygmunta Łupiny, Tadeusza Mańki i Andrzeja Sokołowskiego), odpowiedzialny za Komitety Założycielskie „S”; VI-XII 1989 wiceprzewodniczący TZR ds. organizacyjnych.

1990-1992 kierownik Rejonowego Biura Pracy w Urzędzie Rejonowym w Puławach. Od 1993 w USA.

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Unia.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry