Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wołocznik Zbigniew

Zbigniew Wołocznik, ur. 4 V 1961 w Gdańsku. Ukończył LO im. S. Żeromskiego w Lęborku (1980) i Policealne Studium Zawodowe w Pile (1983).

1973–1979 w ZHP.

Od X 1980 w kontakcie z MKS NSZZ „S” w Pile, współpraca z odpowiedzialnym za propagandę związkową Jarosławem Gruszkowskim. Zaangażowany w działalność w zakresie prac plastycznych, druku ulotek, plakatów. Wykonawca plakatów rozpowszechnianych w regionie, m.in. w obronie więźniów politycznych, dot. przekazania budynku KW MO dla służby zdrowia, w obronie pobitych działaczy „S” w Bydgoszczy, upamiętniających VI 1956, ws. wolności wydawnictw związkowych. Współpracownik MKZ: obsługa teleksu, kolportaż wydawnictw. Współpracownik redakcji „Solidarności Pilskiej”, biuletynu „Tu i Teraz”, „Solidarności Polamowskiej” jako autor rysunków satyrycznych (ps. Piotr).

Jeden z odpowiedzialnych za logistykę I WZD NSZZ „S” Regionu Pilskiego (służby porządkowe, organizowanie wystroju sali).

Od VII 1981 członek NSZZ „S”, pracownik kontraktowy Biura Prasy i Informacji Związkowej – Koło NSZZ „S” przy Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „S” w Pile.

Po 13 XII 1981 drukarz ulotek w obronie internowanych.

9 I 1982 aresztowany, osadzonyny w KW MO w Pile, 29 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Pile z siedzibą w Chodzieży na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych (do wyroku zaliczono okres tymczasowego aresztowania w KW MO w Pile). Osadzony w ZK w Poznaniu, Kaliszu (uczestnik akcji protestacyjnych więźniów), Sieradzu, we Wrocławiu (uczestnik strajku głodowego po pobiciu grupy szczecińskiej), 4 II 1983 zwolniony.

1983–2008 zatrudniony w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku: 1983–1987 strażak, dyspozytor Rejonowego Stanowiska Kierowania, 1986–1987 słuchacz Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, 1987–1991 instruktor ds. szkolenia, 1991–1992 st. technik ds. operacyjno-szkoleniowych, 1992–1993 kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Liniowych, 1993–1999 oficer w Referacie Kontrolno-Rozpoznawczym, 1999–2001 oficer, 2001–2008 specjalista, od 2008 w stanie spoczynku.

Od 1989 członek KZ NSZZ „S” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. 2008–2010 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku – zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa z ramienia NSZZ „S”.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2002).

17 XII 1981–19 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Pile w ramach SOS krypt. Linoryt-19.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry