Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19510,Woroniecki-Andrzej.html
2022-11-29, 19:05

Woroniecki Andrzej

Andrzej Woroniecki, ur. 17 VII 1949 w Pile. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Ogrodniczy, Sekcja Kształtowania Terenów Zieleni (1973).

1969-1973 w ZSP, członek Komisji Turystyki i Sportu, zrezygnował z członkostwa po przekształceniu w SZSP. 1973-1987 architekt krajobrazu w Biurze Projektów Inwestprojekt w Katowicach, autor wielu nagrodzonych projektów. 1975-1987 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. W 1975 autor indywidualnego listu do Sejmu PRL wyrażającego sprzeciw wobec planowanych zmian w Konstytucji, w konsekwencji: rewizja w mieszkaniu, konfiskata osobistych dokumentów. W VI 1976 powołany do służby wojskowej na poligonie w Słubicach, zwolniony po 6 tyg.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego w Inwestprojekcie. 1980-1986 współpracownik KPN w Chorzowie.

Od 1982 współorganizator i członek MKK „S” w Chorzowie, po kilku mies. członek RKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; współpracownik Solidarności Walczącej; Działacz KIK w Chorzowie. Kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „RIS”, „PIK”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Wolnego Związkowca”, „Szerszenia”, założyciel i wydawca „Naszej Solidarności”. Drukarz ulotek, projektant znaczków „S” i znaczków poczt podziemnych, kartek okolicznościowych. 16 XII 1983 zatrzymany, przez 10 dni przesłuchiwany w WUSW w Katowicach, od II 1984 przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 23 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1987 na emigracji w USA; 1987-1990 architekt krajobrazu w Biurze Projektów w Sacramento, 1990-2000 w BP Suboi Mamyat, od 2000 współwłaściciel i projektant, od 2010 dyr. Biura w MTW Group w Sacramento. 1987-1989 członek PNA (Związek Narodowy Polski); w 1988 współzałożyciel, do 1992 przewodniczący organizacji pn. Solidarność Kalifornijska w Sacramento. 1987-2000 członek Komitetu Budowy Polskiego Ośrodka Kulturalno-Pastoralnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sacramento, autor projektu zieleni; od 1992 członek Polish American Club, autor projektów zabudowy ośrodka, doradca w zakresie działalności, prelegent.

1983-1984 rozpracowywany przez WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Sekcja.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony