Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wosiek Kazimierz Jędrzej

Kazimierz Jędrzej Wosiek, ur. 19 II 1954 w Elblągu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wydz. Humanistyczny (1981).

1973-1974 pracownik Zakładów Przemysłu Odzieżowego Truso w Elblągu.

1980-1981 członek NZS w WSP. Od IX 1980 w „S”; w VI 1981 w obsłudze I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od VIII 1981 pracownik ZR, IX/X 1981 w obsłudze I KZD.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Olsztynie; 1982-1988 członek TZR Warmińsko-Mazurskiego; od 1982 pierwszy drukarz podziemnego pisma „Rezonans”, drukarz i wydawca podziemnego pisma „Solidarność Olsztyńska”, także olsztyńskiej edycji „Solidarności Walczącej”, kolporter m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Solidarności Walczącej”; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1982-1989 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie.

1989-1998 rzecznik prasowy, specjalista ds. informacji ZR Warmińsko-Mazurskiego, 1994-1998 członek KZ pracowników Regionu. Od 1998 dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, w 2002 inicjator Miejskiego Programu na rzecz Społeczności Romskiej. 1995-2003 członek Kapituły Znaku Solidarności Jeden Drugiemu Brzemiona Noście.

Od 2017 członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powołanego przy Oddziale IPN w Białymstoku. W 2018 wyróżniony nagrodą „Świadek Historii” nadaną przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor monografii "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w OZOS "Stomil"/Michelin Polska S.A. w Olsztynie. Historia 40-lecia 1980-2020" (Olsztyn 2020).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (2016); odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V/III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE/SOR krypt. Delegat; 1983-1989 przez Wydz. V/III WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Rawa.

Piotr Kardela

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry