Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woytowicz Andrzej

Andrzej Woytowicz, ur. 26 II 1936 w Kobryniu (obecnie Białoruś). Ukończył II LO w Lublinie (1954).

W 1940 wywieziony z rodziną w głąb ZSRS; po wyjściu z armią Andersa przebywał w Iranie, nast. w Libanie. 1947 powrócił do kraju. 1956–1961 student Akademii Medycznej w Lublinie. 1965–1992 korektor, redaktor techn., kierownik redakcji Wydawnictwa Lubelskiego.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; w 1981 wiceprzew. Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wydawnictw „S”; 12 XII 1981 uczestnik zjazdu tej struktury w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie.

15 XII 1981 pozbawiony stanowiska w WL. 1982–1989 organizator drukarni i jeden z czołowych drukarzy (obok Bernarda Nowaka i Janusza Rucińskiego), współorganizator transportu (wywoził wydrukowane nakł. z drukarni) podziemnego pisma „Informator «Solidarność”» Region Środkowo-Wschodni”.

1990–1991 redaktor „Tygodnika Współczesnego”, wydawanego przez Fundację Solidarności Regionu Środkowowschodniego.1992–1993 kierownik działu wydawniczego w „Gazecie Wyborczej” Oddział w Lublinie. Od 1994 pracownik różnych redakcji i spółek wydawniczych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry