Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Ewa

Ewa Woźniak (obecnie Naklicka), ur. 9 VIII 1964 w Szczecinie. Ukończyła Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego tamże (1983).

Po 13 XII 1981 kolporterka pism podziemnych (m.in. „CDN”, „Grot”, „Obraz”, „Robotnik”, „Termit” i „Tygodnik Mazowsze”); 1982-1988 uczestniczka manifestacji w kolejne rocznice Porozumień Sierpniowych 1980, Grudnia ’70, świąt narodowych 3 V, 11 XI i Mszy za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej i kościele św. Andrzeja Boboli (przygotowywała transparenty na msze ks. Jerzego Popiełuszki, na jego pogrzeb, demonstrację we Włoszczowie w 1984 i na rocznicowe manifestacje „S” w Gdańsku 1983-1987), autorka kart świątecznych z motywem „S”; 1982-1986 zaangażowana w działalność charytatywną, m.in. przy rozdzielaniu darów z zagranicy przy parafii Świętego Krzyża w Szczecinie; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, poddawana rewizjom. 1983-1986 operatorka maszyn w Przedsiębiorstwie Usług Turystycznych Pomerania w Szczecinie. W 1986 współzałożycielka Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie (skarbnik) oraz pisma FMW „Lustro” (z Robertem Naklickim, Krzysztofem Wojtasiakiem, Adamem Zadwornym, Andrzejem Ziemińskim); 1986-1989 kolporterka wydawnictw FMW i Ruchu WiP w Szczecinie i Warszawie, współorganizatorka zaopatrzenia drukarni, uczestniczka akcji ulotkowych i plakatowych FMW i Ruchu WiP; prowadziła we własnym mieszkaniu bibliotekę wydawnictw niezależnych. W 1986 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Zwolniona z pracy, następnie pracownik Studenckiej Spółdzielni Pracy Student-Serwis w Szczecinie, 1987-1989 ZOZ Przychodni Rejonowej tamże. W VIII 1988 odpowiedzialna za przepływ informacji o strajkach w Szczecinie w ramach grupy pomocowej przy parafii oo. jezuitów; dowoziła żywność dla strajkujących w zajezdni autobusowej.

Od 1990 gospodyni domowa.

Wyróżniona Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego (2009)

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry