Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Lucyna

Lucyna Woźniak, ur. 14 IV 1951 w Śmiglu k. Kościana. Ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne w Łodzi (1973).

1971-1973 pracowniczka ZOZ w Zielonej Górze, 1974-1976 ZOZ w Łodzi-Bałutach, 1976-1979 Łódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego, 1979-1981 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; organizatorka i przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w WPHW, wolontariuszka MKZ Ziemia Łódzka, zajmowała się maszynopisaniem, pomagała w organizacji zebrań, współpracowała m.in. z Markiem Kowalikiem, Grzegorzem Palką, Andrzejem Słowikiem, pracowała w redakcji tygodnika MKZ/ZR „Solidarność Ziemi Łódzkiej” (we współpracy z Andrzejem i Rafałem Terleckimi, Stanisławem Nowiną-Sroczyńskim); od 1 III 1981 zatrudniona w MKZ/ZR Ziemia Łódzka; członek KZ pracowników MKZ/ZR; uczestniczka zespołu ZR (kierowanego przez Józefa Kościelskiego) wspierającego organizację „S” RI; w obsłudze WZD i delegacji regionu na I KZD.

13 XII 1981 w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi (obecnie Manufaktura) napisała na matrycy białkowej „Komunikat strajkowy nr 1”, podpisany przez członków MKS „S” Ziemi Łódzkiej J. Dłużniewskiego, Marię Mużeję i Barbarę Kaczorowską; przez 3 dni w ukryciu; organizatorka (z Pawłem Wojciechowskim) akcji wyniesienia ze szpitala im. Mikołaja Kopernika części paczek świątecznych otrzymanych z Zachodu dla łódzkich dzieci. Od 1982 bez zatrudnienia, odmawiano jej przyjęcia do pracy ze względu na wcześniejsze zatrudnienie w ZR. I-VI 1982 organizatorka grupy osób przepisujących prasę podziemną (ręcznie, następnie na maszynach biurowych). 13 X 1982 zatrzymana podczas demonstracji pod kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża, skazana przez przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1982-1988 współorganizatorka struktury (z Zygmuntem Ciechańskim, Antonim Chylińskim, Tadeuszem Szafrańskim, M. Woźniakiem), która w 1985 przejęła MKK „S”; współorganizatorka kolportażu hurtowego prasy i wydawnictw podziemnych, bazy lokali konspiracyjnych, materiałów poligraficznych, manifestacji, Mszy za Ojczyznę, pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę, pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, w tym letniego wypoczynku (m.in. we współpracy z ks. Janem Umińskim). 1982-1989 współorganizatorka (z mężem Markiem Woźniakiem) przerzutów prasy podziemnej do Francji, Norwegii, Kanady i USA. 1982-1984 obserwatorka procesów politycznych. W 1987 organizatorka (z Z. Ciechańskim) pogrzebu A. Chylińskiego. W 1989 nie została przywrócona do pracy w ZR.

1991-1999 własna działalność gospodarcza, od 1999 na rencie.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

1984-1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Oset/Skrzynka.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry