Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Krzysztof

Krzysztof Woźniak, ur. 31 III 1953 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektrycznego (1977).

1978–1981 referent techn. w ZUKiA/ZUT Uniprot w Łodzi, 1981–1982 energetyk w Ośrodku Energetyki Instytutu Włókiennictwa w Łodzi.

1968–1976 członek ZHP, 1972–1976 szczepowy w szczepie ZHP przy III LO w Łodzi; pozbawiony funkcji za wprowadzanie elementów skautingu i za „działalność sprzeczną ze Statutem ZHP”; od 1972 członek Klubu Wysokogórskiego.

Od 1976 współpracownik KOR, 16 V 1977 uczestnik akcji protestacyjnej łódzkich studentów na schodach kościoła św. Teresy w Łodzi po zamordowaniu przez SB Stanisława Pyjasa, sygnatariusz odczytanej przez Piotra Amsterdamskiego rezolucji popierającej decyzję studentów krakowskich o bojkocie juwenaliów i ogłoszeniu żałoby po śmierci Stanisława Pyjasa oraz zawierającej postulat założenia SKS w Łodzi, IX 1977 sygnatariusz petycji do ONZ o zwolnienie więzionych za przekonania; mimo prowadzonych przez SB rozmów ostrzegawczych, m.in. 15 X 1977, nadal aktywny w łódzkim środowisku KOR; uczestnik kolportażu wśród studentów publikacji podziemnych (m.in. „Pulsu”, broszury Dokumenty bezprawia oraz wszelkich druków wychodzących w środowisku łódzkim) oraz akcji ulotkowych (m.in. katyńska, oraz informująca o niewyjaśnionych przypadkach śmierci osób podczas ich przesłuchiwania na komendzie MO Łódź-Bałuty). 29 X 1977–8 III 1978 współzałożyciel/uczestnik łódzkiego Niezależnego Klubu Dyskusyjnego. 24 IV 1980 prewencyjnie zatrzymany w zw. z rocznicą zbrodni katyńskiej, podczas przeszukania w jego mieszkaniu SB znalazła 4000 ulotek pt. „Apel”. 1977–1980 wielokrotnie zatrzymywany, rewizje, konfiskaty w jego miejscu zamieszkania.

IX 1980 członek Komisji ds. Postulatów i Wniosków w Instytucie Włókiennictwa; od X 1980 w „S”, 3 X 1980–I 1981 inicjator powołania/członek Komitetu Założycielskiego, I–XII 1981 przew. KZ tamże.

1980–1981 współpracownik pisma „Solidarność z Gdańskiem”.

Od 3 X–27 XI 1980 członek Tymczasowej Komisji Włókniarzy NSZZ „S”. 26 XI 1980 sygnatariusz protokołu uzgodnień zawartego z komisją rządową ws. podwyżek płac dla pracowników resortu, 1981 wiceprzew. Krajowej Komisji Włókniarzy. W nocy 28/29 XI 1980 w mieszkaniu Bartosza Pietrzaka uczestnik spotkania z Jackiem Kuroniem nt. negocjacji w ZPB im. J. Marchlewskiego, VIII–XII 1981 uczestnik działającego przy KZ tamże Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Amerykańskiej. XI 1981 inicjator propagandowej akcji paszportowej przeciwko odmowom wydawania działaczom opozycji paszportów na wyjazdy zagraniczne.

14 XII 1981–10 II 1982 w ukryciu. 15 XII 1982 zwolniony z pracy. 10 II 1982 zatrzymany i internowany, osadzony w Areszcie KW MO w Łodzi, Ośr. Odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie, 14 VIII 1982 pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie, 15 XI 1982 zwolniony. II 1984 rozdzielający paczki przywiezione z Włoch do Łodzi przez Elenę Grudzińską-Rossi dla działaczy podziemia, 1984 uczestnik uroczystości organizowanych w Łodzi przez podziemne struktury (min. 11 XI składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego, 16 XII uczestnik odsłonięcia na pl. przy kościele oo. Jezuitów tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę).

1983–1993 prywatny zakład elektryczny, 1993–1994 dyr. techn. w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym, 1995–2004 prywatny zakład elektryczny, od 2004 gospodarstwo rolne, od 2018 na emeryturze.

Od 2014 członek Polskiego Związku Łowieckiego.

Wzywany na przesłuchania (min. 4 III 1985), 28 XII 1976–8 IV 1985 rozpracowywany przez SB w ramach SOS/SOR krypt. Absolwent.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry