Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Jerzy (KPN)

Jerzy Woźniak, ur. 12 XII 1969 w Pruszkowie. Ukończył Liceum Księgarskie w Warszawie (1989). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Społecznych, kierunek pedagogika (1998).

1984–1986 kolporter, z ojcem Waldemarem Woźniakiem, pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Wolnego Głosu Ursusa”; 1986–1989 koordynator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw KPN w Ursusie-Niedźwiadku; IX 1986–1989 założyciel i przywódca grupy afiliowanej przy Obszarze I KPN Świt Niepodległości; twórca, wykonawca prac techn., autor, redaktor i koordynator kolportażu podziemnego pisma „Świt Niepodległości”. 17 IX 1986–1990 członek KPN. 1987–1988 w kierownictwie Akcji Bieżącej Obszaru Warszawskiego; III 1989 uczestnik III Kongresu KPN w Warszawie, organizator wykładów dla młodzieży i projekcji filmów nt. „białych plam” w historii Polski. 1988–1990 członek redakcji „Gazety Polskiej”; z-ca szefa Obszaru Warszawskiego ds. młodzieży licealnej; 1988 współorganizator manifestacji patriotycznych w Warszawie i towarzyszących im akcji ulotkowych, V 1988 wspomagał strajk NZS na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc punkt kolportażowy prasy KPN.

1991–2015 kierownik działu, nast. koordynator zespołu techn.-adm. w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, 1991–2015 członek „S” w Fundacji. Od 2016 rzecznik prasowy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, od X 2016 sekretarz Zarządu.

Autor powieści Mazur (2015), Cyrograf (2017).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

28 I 1987–19 III 1988 rozpracowywany przez SB DUSW Warszawa-Ochota w ramach SOS krypt. Jerzy; 28 XI 1988–5 IX 1989 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Adept.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Pruszków

Opcje strony

do góry