Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Janusz Józef

Janusz Józef Woźniak, ur. 15 II 1947 w Konarach k. Rawicza. Ukończył Technikum Radiotechniczne w Dzierżoniowie (1970).

1964-1967 zatrudniony w Dzierżoniowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Silesiana, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, następnie kierownik wydz. w Dolnośląskiej Fabryce Krosien Polmatex-Defka w Dzierżoniowie.

28-31 VIII 1980 uczestnik strajku w DFK Polmatex-Defka; od IX 1980 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik strajku w DFK Polmatex-Defka, do VI 1989 przewodniczący TKZ tamże. VI 1982 – VI 1989 z-ca przewodniczącego tajnej Tymczasowej MKK Ziemi Dzierżoniowskiej, organizator manifestacji w Dzierżoniowie (13 V, 31 VIII i 10 XI 1982). III 1982 – VIII 1983 drukarz podziemnego pisma „Z Rąk do Rąk”; 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Wiadomości Bieżących”, „Samorządnej Rzeczpospolitej”, „Solidarności Dolnego Śląska” (Wrocław), „Prześwitu” (Łódź), „Tygodnika Mazowsze”, „Robotnika”, „Woli”, „Wiadomości”, „Myśli” (Region Mazowsze), „S.O.S.”, „Naszego Czasu”, „Portowca”, „Pegaza” (Gdańsk), „Szańca”, „Pokolenia. Pisma Oświaty Niezależnej”, „Sokoła” (Gorzów Wlkp.) oraz znaczków poczt podziemnych i ulotek; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych oraz zbiórek pieniędzy w ramach TKZ, Tymczasowej MKK i pomocy represjonowanym i ich rodzinom. XI 1982 – VIII 1983 zaangażowany w emisję kilkunastu audycji Radia „S” (m.in. z Andrzejem Kozłowskim, Andrzejem Bartoszyńskim, Marianem Kowalem, Ryszardem Zbierajskim i Władysławem Kroczakiem); 30 VIII 1983 zatrzymany, 31 VIII 1983 aresztowany, podczas przesłuchań bity i dręczony psychicznie, przetrzymywany w RUSW w Dzierżoniowie, w WUSW w Wałbrzychu i w AŚ w Dzierżoniowie; 29 XI 1983 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; zwolniony z pracy. 1984-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dzierżoniowie. 1984-1985 pracownik Zakładu Ślusarsko-Mechanicznego w Dzierżoniowie, 1985-1988 magazynier w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej tamże, 1988-1992 kierownik robót w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych i Specjalistycznych Atlas tamże. Dwukrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

IV-VI 1989 członek KO „S” Ziemi Dzierżoniowskiej. 1992-1994 alpinista przemysłowy, z-ca prezesa Zarządu SPUWiS Atlas, od 1994 prezes Przedsiębiorstwa Usług Wysokościowych Alpida w Dzierżoniowie.

Współautor (z Januszem Manieckim) książki ''Solidarność Ziemi Dzierżoniowskiej 1980-1989 – przyczynek do dziejów'' (2010).

6 XII 1983 – 16 I 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Tama.

Sebastian Ligarski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Dzierżoniów

Opcje strony

do góry