Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Jan

Jan Woźniak, ur. 10 VI 1948 w Sosnowcu. Ukończył ZSZ przy JW 5431 w Gdyni (1971).

1971 kierowca w Katowickim Przedsiębiorstwie Transportowym Budownictwa Przemysłowego, 1972–1973 kierowca autobusu w PKS w Katowicach, 1973–1988 w PKS w Wejherowie.

W VIII 1980 organizator strajku w zakładzie, wiceprzew. KS, współorganizator strajku w PKS Oddział w Pucku. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, 14 XII 1981 podjął próbę zorganizowania strajku w swoim zakładzie, wywiesił flagę narodową na zakładowym kominie. W VIII 1988 uczestnik strajku w SG. 1988–1990 marynarz na statkach dalekomorskich u zagranicznych armatorów.

1990–2004 kierowca autobusowy w PKS w Wejherowie. 1990–2008 przew. KZ.

Od 2008 na emeryturze.

4 I 1982–13 XI 1989 zarejestrowany przez Wydz. II KW MO/ WUSW w Gdańsku jako TW ps. Jan. Wg relacji Jana Woźniaka: doszło do ok. 6 spotkań, o charakterze rozmów ostrzegawczych, o treści których informował kolegę z pracy Adama Rosińskiego.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry