Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Wojciech

Wojciech Woźniak, ur. 17 IV 1968 w Szczecinie. Ukończył Prywatne LO Delta tamże (2008).

1982-1986 uczestniczył w działaniach opozycyjnych rodziców: Anny i Zygmunta, 1982-1988 kolporter podziemnych pism („CDN”, „Grot”, „Obraz”, „Termit”, „Tygodnik Mazowsze”), współorganizator niezależnych manifestacji 1 V, w rocznicę 13 XII, Grudnia ’70 oraz demonstracji w czasie pogrzebu ks. J. Popiełuszki; uczestnik demonstracji popierającej strajk młodzieży w obronie zdjętych krzyży we Włoszczowie, zatrzymany na 48 godz.; 1986-1988 współzałożyciel i członek Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie, 1986-1987 drukarz ulotek i sporadycznie pisma FMW „Lustro”; 1987-1989 działacz Ruchu WiP: uczestnik happeningów, akcji ulotkowych i malowania na murach, 18-20 IX 1987 uczestnik głodówki w Bydgoszczy przeciwko przymusowej służbie wojskowej i uwięzieniu Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego; 19 XI 1987 aresztowany za odmowę służby wojskowej, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, 12 I 1988 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie na 2 lata i 3 mies. więzienia, osadzony w ZK w Gorzowie Wlkp. i Stargardzie Szczecińskim, 22 VII 1988 zwolniony na podstawie nadzwyczajnego złagodzenia kary; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., 2-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacjach; w VIII 1988 kolporter ulotek i łącznik między strajkującymi zakładami Szczecina (w ramach grupy pomocowej przy kościele św. Andrzeja Boboli); po zakończeniu strajków przywoził pieniądze dla zwolnionych z pracy od Komisji Interwencji i Praworządności „S” (kierowanej przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich). 1987-1989 sanitariusz w Pogotowiu Ratunkowym.

Od 1989 w „S”. 1990-1999 właściciel firmy handlowej; 2000-2002 kierowca w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Od 2003 organizator związkowy w ZR Pomorze Zachodnie.

W 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kajtek; 1988-1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Zespół.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry