Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźniak Zygmunt

Zygmunt Woźniak, ur. 2 I 1937 w Ligocie k. Łaska. Ukończył SP w Kalinowej (1953).

1953-1954 tokarz w Państwowych Zakładach Mechanicznych im. J. Strzelczyka w Łodzi, 1955-1960 elektromonter w Państwowym Zakładzie Energetycznym tamże, 1961-1962 doker w Zarządzie Portu Szczecin, 1963 – XII 1981 w Zarządzie Portu Szczecin (od 1982 Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście), 17-18 XII 1970 współorganizator strajku w zmilitaryzowanym ZPS.

W VIII 1980 przebywał na urlopie, od IX 1981 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego Nabrzeża Łasztownia, od XI 1980 mąż zaufania Komisji Wydziałowej, następnie członek KZ w ZPS; delegat do MKR w Szczecinie.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku w ZPS spacyfikowanego przez ZOMO, 17 XII 1981 zwolniony z pracy; 1982-1983 współpracownik Diecezjalnego Punktu Pomocy przy kościele Świętego Krzyża w Szczecinie (przy rozładowywaniu darów zagranicznych i rozwożeniu potrzebującym); do 1989 uczestnik nieformalnej grupy działaczy „S” (m.in. z Wojciechem Duklanowskim, Stanisławem Wądołowskim i Andrzejem Ziemińskim); kolporter pism podziemnych (m.in. „CDN”, „Jedności”, „Obrazu”, „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze” i „Tygodnika Wojennego”) wśród portowców i uczestników Duszpasterstw Ludzi Pracy przy kościołach św. Andrzeja Boboli, NSPJ księży chrystusowców i parafii św. Stanisława Kostki, także w Gdańsku i Częstochowie; zbierał składki na druk podziemnych wydawnictw; 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościołach św. Andrzeja Boboli i św. Stanisława Kostki; organizator (we własnym mieszkaniu) wieczornic 11 XI oraz spotkań ze znanymi działaczami, m.in. Marianem Jurczykiem, organizator malowania transparentów. 1983-1985 organizator pożegnań działaczy wyjeżdżających na emigrację we własnym mieszkaniu. W VIII 1988 uczestnik strajku w ZPS-Ś; kilkakrotnie zatrzymany przesłuchiwany, poddawany rewizjom i próbom zastraszenia.

1989-1992 doker w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

W 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Ruch.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry